Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 02.03.2012.

Otrdiena, 6.marts

Ø Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti apmeklēs Valmieras pilsētas audžuģimenes.

Trešdiena, 7.marts

Ø Labklājības ministrijā (LM) plkst. 15.30 notiks Eiropas gada (2012) vadības komitejas 2.sanāksme, kurā plānots pārrunāt vairākus aktuālus jautājumus, t.sk., izmaiņas vadības komitejas sastāvā, Eiropas gada ietvaros paveiktās un plānotās aktivitātes martā, aprīlī un maijā.

Sanāksme notiks LM 2.korpusa 3.stāva zālē.

Ø No plkst.11.00 līdz plkst.15.00 LM notiks metodiskā sanāksme Rīgas un Zemgales reģionu sociālā darba speciālistiem.

Sanāksmē informēs par aktualitātēm sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā, kā arī par darba un sociālo prasmju saglabāšanu, atjaunošanas un apgūšanas pasākumiem, izmaiņām tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanā, problēmām sociālās rehabilitācijas pakalpojuma no psihoaktīvām vielām atkarīgo personu un no vardarbības cietušo personu nodrošināšanā un dzimumu līdztiesības jautājumu izpratni sociālā darba jomā. Tāpat pārrunās Sociālo dienestu sadarbību ar Bāriņtiesām un Invaliditātes likumā noteiktajiem pakalpojumiem, to attīstību.

Nākamā sanāksme notiks 9.martā - Zemgales reģiona sociālā darba speciālistiem. Kopumā līdz 4.aprīlim plānotas 11 metodiskās sanāksmes.

Ø Valsts Darba inspekcijas (VDI) speciālisti plkst. 13.00 piedalīsies seminārā „Darba vides riska faktori metālapstrādes nozarē".

Semināru organizē Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra „Darba drošības un vides veselības institūts". Tas notiks Rīgā, Dzirciema ielā 16.

Ceturtdiena, 8.marts

Ø VDI speciālisti piedalīsies Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) organizētā vispārizglītojošo skolu 10.-12.klašu audzēkņu konkursa "Smārts. Spēle tiem, kas mācās" pusfināla žūrijā.

Piektdiena, 9.marts

Ø VBTAI speciālisti apmeklēs Rīgas pilsētas, Krāslavas, Beverīnas un Skrundas novadu audžuģimenes.

Ø VDI speciālisti piedalīsies LBAS organizētā vispārizglītojošo skolu 10.-12.klašu audzēkņu konkursa "Smārts. Spēle tiem, kas mācās" pusfināla un fināla žūrijā.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv