Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM pārstāve kļuvusi par ES Padomes Nodarbinātības komitejas darba grupas vadītāju | 02.03.2012.

Labklājības ministrijas (LM) Darba departamenta Darba tirgus politikas nodaļas vadītāja Ilze Zvīdriņa ievēlēta Eiropas Savienības (ES) Padomes Nodarbinātības komitejas priekšsēdētāja vietnieces un Nodarbinātības komitejas Ad Hoc grupas vadītājas amatā, informē LM.

ES Padomes Nodarbinātības komitejā ir pārstāvēti visu ES dalībvalstu valdību eksperti nodarbinātības politikas jautājumos.

„Latvijas pārstāves ievēlēšana augstajā amatā nozīmē arī atzinīgu novērtējumu Latvijas paveiktajam krīzes vadībā nodarbinātības jomā, kā arī ekspertu darbam Komitejā," atzīst LM valsts sekretāre Ieva Jaunzeme.

Nodarbinātības komitejai ir nozīmīga loma Eiropas Nodarbinātības stratēģijas īstenošanā. Tās prioritāte ir daudzpusējās uzraudzības stiprināšana Eiropas Nodarbinātības stratēģijas kontekstā. Saistībā ar to minētā komiteja būtisku uzmanību velta:

- ES dalībvalstu nodarbinātības politiku izvērtēšanai;

- vadlīniju un ieteikumu sagatavošanai ES dalībvalstu nodarbinātības politiku īstenošanai;

- ES Nodarbinātības un sociālās politikas ministru padomes debašu sagatavošanai par nodarbinātības situāciju ES.

Vienlaikus Nodarbinātības komiteja 2012.gadā uzmanību pievērsīs arī Eiropas Komisijas jauniešu iespēju iniciatīvai, kā arī „nodarbinātības paketei" (ar nodarbinātības politiku saistīto ES dokumentu kopumam). Turklāt, ņemot vērā Dānijas un Kipras prezidentūru ES Padomē prioritāti - demogrāfiju, Nodarbinātības komiteja strādās arī ar jautājumiem par aktīvu novecošanu un Eiropas Komisijas nesen publicēto Balto grāmatu par pensijām.

Nodarbinātības komitejas Ad Hoc grupa sagatavo darba informāciju ES Nodarbinātības komitejai, t.sk. veic padziļinātu aktuālo nodarbinātības politikas jautājumu izpēti.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.