Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 23.03.2012.

Pirmdiena, 26.marts

Ø Labklājības ministrijas (LM) Sociālās apdrošināšanas departamenta direktore Jana Muižniece piedalīsies a/s „Citadele banka" organizētajā preses konferencē „Vai tautas skaitīšanas rezultāti ir ietekmējuši Latvijas iedzīvotāju viedokli par uzkrājumu veidošanu vecumdienām?", lai informētu par iespējamām izmaiņām pensiju sistēmā.

Ø Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) speciālisti piedalīsies informatīvajā seminārā „Jaunieti, zini, ko vēlies! - Tavas iespējas Latvijā un citviet Eiropā", kurā informēs par NVA un EURES pakalpojumiem, jaunatnes neformālās izglītības un brīvprātīgā darba iespējām Rēzeknē, projektu konkursiem, izglītības iespējām Latvijā un pārējā Eiropā, Europass CV izveidošanu. Pasākumā piedalīsies NVA speciālisti, pašvaldības pārstāvji, speciālisti no Euroguidance programmas un Nacionālā Europass centra.

Pasākums plkst.11.00 sāksies Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 81/5.

Ø Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) speciālisti Eiropas e-prasmju nedēļas ietvaros:

26.martā plkst. 11.00 NVA Siguldas filiālē tiksies ar bezdarbniekiem;

 • plkst. 16.00 Salaspils novada bibliotēkā tiksies ar pašvaldības darbiniekiem un iedzīvotājiem.

27.martā plkst. 10.00 VSAA Liepājas reģionālajā nodaļā tiksies ar Liepājas Universitātes studentiem, Krāslavas novada sociālajā dienestā - ar darbiniekiem, Ikšķilē - ar pašvaldības darbiniekiem un iedzīvotājiem;

 • plkst. 12.00 piedalīsies Senioru dienā Valmieras integrētajā bibliotēkā;
 • plkst. 12.00 Talsu Pieaugušo izglītības centrā iepazīstinās ar VSAA e-pakalpojumiem;
 • plkst. 15.00 VSAA Ludzas klientu apkalpošanas centrā tiksies ar interesentiem un pašvaldības darbiniekiem. Pasākumā piedalīsies arī NVA un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) speciālisti;
 • plkst. 16.00 Zemgales Reģionālajā Kompetenču attīstības centrā Jelgavā tiksies ar tā darbiniekiem.

28.martā plkst. 10.00 Krāslavas klientu apkalpošanas centrā tiksies ar Dagdas novada sociālā dienesta darbiniekiem;

 • plkst. 10.00 NVA Aizkraukles filiālē tiksies ar bezdarbniekiem, Tukuma poliklīnikā tiksies ar Tukuma novada slimnīcas un poliklīnikas personālu, uzņems interesentus VSAA Rēzeknes reģionālajā nodaļā,
 • 11.00 tiksies ar iedzīvotājiem Jēkabpils galvenajā bibliotēkā un biedrībā „Apmācību projekti" Liepājā, plkst. 13.00 Rīgā, veikalā ARN (Kuldīgas ielā 32) iepazīstinās ar VSAA e-pakalpojumiem;
 • plkst. 16.00 Ventspils Digitālajā centrā tiksies ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.

29.martā plkst. 10.00 NVA Cēsu filiālē tiksies ar darba meklētājiem un bezdarbniekiem;

 • plkst. 11.00 piedalīsies informācijas dienā Gulbenes un Madonas bibliotēkās;
 • plkst. 16.00 Olaines Kultūras centrā tiksies ar pašvaldības darbiniekiem un iedzīvotājiem.

30.martā plkst. 15.00 VSAA Preiļu un Līvānu klientu apkalpošanas punktā tiksies ar NVA un pašvaldību darbiniekiem.

Otrdiena, 27.marts

Ø Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti organizēs Konsultāciju dienu Preiļu novadā.

Ø Vidzemes reģionālās Valsts Darba inspekcijas vadītāja Ineta Kļaviņa piedalīsies Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) rīkotajā Vidzemes reģiona konsultāciju centra atvērto durvju dienā, lai informētu iedzīvotājus par darba tiesībām

Trešdiena, 28.marts

Ø NVA Karjeras attīstības atbalsta nodaļas vadītāja Valda Puiše un VSAA speciālisti piedalīsies Eiropas Savienības mājas rīkotajā konferencē „E-iespējas iedzīvotājiem", kur stāstīs par e-pakalpojumiem karjeras jomā.

Ø Labklājības ministre Ilze Viņķele: plkst.10.00 piedalīsies Latvijas Pašvaldību savienības Domes sēdē un plkst.12.00 piedalīsies LBAS valdes sēdē.

Ø LM plkst. 15.00 notiks Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēde, kurā debatēs par jaunajiem monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības rādītājiem, īstenotajiem un plānotajiem pasākumiem Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012) ietvaros, kā arī citiem jautājumiem.

Sēde plkst. 15.00 sāksies LM 3. stāva zālē.

Ø LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departaments no plkst.11.00 - 15.00 organizēs kārtējo metodisko sanāksmi republikas pilsētu sociālā darba pārstāvjiem. Sanāksmē informēs par aktualitātēm sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā, kā arī par tādiem jautājumiem kā darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumi, par izmaiņām tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanā, par problēmām sociālās rehabilitācijas pakalpojuma no psihoaktīvām vielām atkarīgo personu un no vardarbības cietušo personu nodrošināšanā un par dzimumu līdztiesības jautājumu izpratni. Debatēs par Sociālo dienestu sadarbību ar Bāriņtiesām un Invaliditātes likumā noteiktajiem pakalpojumiem, to attīstību, piemēram, psihologa pakalpojumu bērniem, kuriem noteikta pirmreizējā invaliditāte un viņu vecākiem.

Nākamā sanāksme - 30.martā - Latgales reģiona sociālā darba speciālistiem.

Ø VBTAI speciālisti:

 • rīkos Metodisko dienu Kuldīgas novadā;
 • apmeklēs audžuģimenes Kandavas novadā.

Ceturtdiena, 29.marts

Ø VBTAI speciālisti:

 • rīkos konsultāciju dienu Beverīnas novada speciālistiem un iedzīvotājiem;
 • apmeklēs audžuģimenes Ventspilī.

Piektdiena, 30.marts

Ø Labklājības ministre Ilze Viņķele dosies kārtējā reģionālajā vizītē uz Jelgavu un Liepāju. Rīta pusē, plkst. 11.00, ministre uzklausīs ar pensionārus Jelgavā, bet vakarā, plkst. 17.00, tiksies ar Liepājas arodbiedrību apvienību.

Informāciju sagatavoja:

Zane Brīvmane, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26134505,  zane.brivmane@lm.gov.lv