Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 30.03.2012.

Otrdiena, 3.aprīlis

Ø Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) speciālisti Madonā piedalīsies informatīvā seminārā „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide", kurā darba devējus informēs par NVA jaunajiem nodarbinātības pasākumiem, apspriedīs līdzšinējo un turpmāko sadarbību, kā arī projekta  „Atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai" norisi un rezultātus.

Seminārs plkst. 14.00 notiks NVA Madonas filiāles telpās Madonā, Upes ielā 3.

Trešdiena, 4.aprīlis

Ø LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departaments no plkst.11.00 līdz 15.00 organizēs kārtējo metodisko sanāksmi Kurzemes reģiona sociālā darba speciālistiem. Tajā piedalīsies arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI)  speciālisti.

Sanāksmē informēs par aktualitātēm sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā, kā arī par tādiem jautājumiem kā darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumi, par izmaiņām tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanā, par problēmām sociālās rehabilitācijas pakalpojuma no psihoaktīvām vielām atkarīgo personu un no vardarbības cietušo personu nodrošināšanā un dzimumu līdztiesības jautājumu izpratni sociālā darba jomā. Būs saruna par Sociālo dienestu sadarbību ar Bāriņtiesām un Invaliditātes likumā noteiktajiem pakalpojumiem, to attīstību, piemēram, psihologa pakalpojumu bērniem, kuriem noteikta pirmreizējā invaliditāte, un viņu vecākiem.

Ø Labklājības ministre Ilze Viņķele piedalīsies Demogrāfisko lietu padomes sēdē, kurā runās par esošo situāciju saistībā ar bērnu dārzu pieejamību, kā arī par valsts atbalsta palielināšanu nākotnes pensijai, cilvēkam atrodoties bērna kopšanas atvaļinājumā.

Sēde plkst. 9.00 sāksies Ministru kabinetā Rīgā, Brīvības bulvārī 36.

Ø VBTAI speciālisti apmeklēs Daugavpils novada audžuģimenes.

Ceturtdiena, 5.aprīlis

Ø Valsts Darba inspekcijas (VDI) Darba aizsardzības nodaļas vadītāja Sandra Zariņa piedalīsies seminārā par sastatņu konstrukciju efektīvu un drošu lietojumu celtniecības objektos.

Seminārs plkst. 9.00 sāksies SIA „PERI" noliktavas kompleksā „Rudeņi" Salaspils novada Sauriešos.

Informāciju sagatavoja:

Zane Brīvmane, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26134505,  zane.brivmane@lm.gov.lv