Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Pirmais Labklājības ministrijas atbalstītais struktūrfondu projekts paredz apmācību pie darba devēja | 20.05.2008.

Atbalstot pirmo struktūrfondu projektu 18 000 bezdarbnieku un darba meklētāju apmācībai turpmāko trīs gadu laikā, Labklājības ministrija (LM) sāk apgūt Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļus 2007.-2013.gadam. Projektu īstenos Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA).

Pirmo reizi projekta ietvaros NVA piedāvās tādu pakalpojumu kā bezdarbnieku apmācība pie darba devēja profesionālo iemaņu apgūšanai, kvalifikācijas celšanai un pārkvalifikācijai. Šo pakalpojumu varēs izmantot vairāk kā 6 tūkst. bezdarbnieku. Tā būs iespēja praktiskā darbībā atjaunot vai gūt jaunas prasmes un iemaņas profesijā apmācībā pie darba devēja.

Tāpat projekta ietvaros izglītības iestādēs varēs apgūt arī citas apmācību programmas kvalifikācijas celšanai vai pārkvalifikācijai. Līdz ar to bezdarbnieki 1 līdz 6 mēnešu laikā iegūs 1., 2., 3. līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai apgūs profesionālo iemaņu programmu.

Apmācība tiks organizēta saskaņā ar darba tirgus pieprasījumu, priekšroku dodot  tādām sociālās atstumtības riska grupām kā cilvēki ar invaliditāti, cilvēki pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, jaunieši, imigranti, pirmspensijas vecuma cilvēki un citi. Īpaša uzmanība tiks pievērsta rajoniem ar augstu bezdarba līmeni, piemēram, Latgalei.

Apmācību laikā tiks maksāta stipendija, kompensēti transporta vai dzīvošanas izdevumi, bet pēc mācību beigām cilvēks saņems profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu vai apliecību par mācību kursa apgūšanu.

Plānots, ka pēc dalības projektā vismaz 40% bezdarbnieku un darba meklētāju iekārtosies darbā. Savukārt projekta īstenošanai paredzēti 12.milj. latu.

LM ir viena no ES fondu apsaimniekošanas institūcijām, kas atbild par projektu atbilstību nozares politikai un nodrošina efektīvu struktūrfondu līdzekļu izmantošanu nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā. No 2008. līdz 2013.gadam ar 21 ES fondu līdzfinansēta projektu konkursa aktivitāšu palīdzību labklājības nozarē plānots iegultīt 93,4 miljonus latu no Eiropas Sociālā fonda un 11,7 miljonus latu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.

Informāciju sagatavoja:

Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste 7021666, 26519920, liene.zvereva@lm.gov.lv.