darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM valsts sekretāre piedalīsies ES nodarbinātības un sociālo lietu ministru neformālajā sanāksmē | 23.04.2012.

Labklājības ministrijas (LM) valsts sekretāre Ieva Jaunzeme otrdien un trešdien, 24. un 25.aprīlī, Horsensā (Dānija) piedalīsies Eiropas Savienības (ES) Padomes Nodarbinātības un sociālās politikas ministru padomes neformālajā sanāksmē, kurā diskutēs par ES dalībvalstu aktualitātēm sociālo pakalpojumu un nodarbinātības jomā.

Sanāksmes pirmajā dienā LM valsts sekretāre Ieva Jaunzeme piedalīsies diskusijā par sociālajiem pakalpojumiem. Iepazīstinot ar Latvijas pieredzi, LM valsts sekretāre uzsvērs, ka līdz šim nozīmīgu atbalstu sociālo pakalpojumu attīstībā un pilnveidošanā ir snieguši projekti, kas īstenoti ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Kopumā 2011. un 2012.gadā uzsākta 94 projektu īstenošana (kopējais finansējums ir 8,9 miljonu latu). To rezultātā izstrādātas sociālās aprūpes programmas, veidotas jaunas sociālās institūcijas - dienas centri, krīzes centri, grupu mājas personām ar garīga rakstura traucējumiem, specializētās darbnīcas, īslaicīgās pieskatīšanas un aprūpes centri u.c. Atsevišķus šajos projektos uzsāktos pakalpojumus turpmāk sniegs, izmantojot valsts finansējumu.

Tāpat LM valsts sekretāre minēs Latvijas valsts iestāžu sadarbību ar nevalstisko sektoru sociālo pakalpojumu sniegšanā, ņemot vērā, ka 2009.gadā daļa no līdz šim valsts sniegtajiem pakalpojumiem deleģēta nevalstiskajām organizācijām. Piemēram, Latvijas Neredzīgo biedrībai tika deleģēta redzes invalīdu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana, Latvijas Nedzirdīgo savienībai - dzirdes invalīdu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana, bet Latvijas Bērnu fondam - no prettiesiskām darbībām cietušo bērnu sociālā rehabilitācijas dzīvesvietā un institūcijās. Šo funkciju nodošana nevalstiskajām organizācijām veicina izmaksu efektīvu, kā arī kvalitatīvu un uz klienta vajadzībām orientētu pakalpojumu sniegšanu.

Vienlaikus LM valsts sekretāre uzsvērs, ka šobrīd Latvijai ir vairāki aktuālākie izaicinājumi sociālo pakalpojumu jomā. Proti, rindu samazināšana gan uz valsts apmaksātajiem sociālajiem pakalpojumiem, gan pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem, sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un jaunu pakalpojumu attīstīšana, pašvaldību sniegto mājas aprūpes pakalpojumu attīstība, dienas aprūpes centru un pusceļa māju attīstība, deinstitucionalizācijas veicināšana, u.c. 

Savukārt sanāksmes otrajā dienā plānota diskusija par Eiropas Komisijas (EK) jaunajiem priekšlikumiem attiecībā uz darbinieku norīkošanu pakalpojumu sniegšanai citā dalībvalstī. LM valsts sekretāre uzsvērs, ka Latvija iestājas par pakalpojumu sniegšanas brīvību un vienlīdzīgu attieksmi pret pakalpojumu sniedzējiem no visām ES dalībvalstīm. EK priekšlikumos Latvija saskata vairākus jautājumus, kas būtu jāprecizē, lai nodrošinātu līdzsvarotu regulējumu, neradot iespējas pretrunīgai interpretācijai un piemērošanai. Vienlaikus atzinīgi vērtējams, ka savos priekšlikumos EK ir centusies risināt ekspertu diskusijās akcentētos problemātiskos jautājumus (piemēram, administratīvā sadarbība, informācijas apmaiņa, administratīvo sodu atzīšana u.c.).

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, e-pasts marika.kupce@lm.gov.lv.