darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM: apvienotais sociālo aprūpes centru modelis sevi attaisnojis daļēji | 27.04.2012.

Apvienotais valsts sociālo aprūpes centru modelis sevi attaisnojis daļēji, jo sociālās aprūpes sistēmā nemitīgi tiek konstatētas dažāda veida problēmas, kas tiešā veidā ietekmē centros dzīvojošos klientus, secina Labklājības ministrijas (LM) valsts sekretāre Ieva Jaunzeme.

Būtiskākās no problēmām - centros ir liela kadru mainība, jo tajos strādājošo atalgojums ir katastrofāli zems. Līdz ar to tiem speciālistiem, kas centros šobrīd strādā draud „izdegšana". Tāpat tajos ir nepietiekams veselības aprūpes nodrošinājums. Vienlaikus konstatētas nepilnības komunikācijā un saskarsmē ar klientu tuviniekiem, jo bieži vien radinieki nevēlas komunicēt ne tikai ar centru darbiniekiem, bet arī ar saviem tuviniekiem.

Lai tās risinātu, LM valsts sekretāre Ieva Jaunzeme plāno turpināt darbu pie sistēmiska procesa sakārtošanas, tādējādi nodrošinot, ka valsts sociālās aprūpes centros dzīvojošie klienti saņemtu viņu vajadzībām piemērotus pakalpojumus.

Tā kā šobrīd sociālās aprūpes iestādēs dzīvo vairāk kā 4,5 tūkst. klientu, lai precīzāk noteiktu, kādas katram no klientiem ir aprūpes vajadzības, LM darba grupa izstrādājusi priekšlikumus par aprūpes grozu, kas nepieciešams katrai no klientu grupām atkarībā no viņu spējām veikt pašaprūpi.

Saistībā ar minēto LM Valsts sekretāre Ieva Jaunzeme ir uzdevusi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamentam sadarbībā ar NVO izvērtēt katrai klientu grupai nepieciešamo aprūpes laiku un nepieciešamo aprūpes personāla daudzumu. To izvērtēs pilotprojekta veidā. Ja iepriekšminēto darbību rezultātā tiks konstatēts, ka esošā aprūpes personāla daudzums to nespēj veikt, tiks izskatīts jautājums par institūciju spēju uzņemt jaunus klientus, pārskatot vai esošais finansējuma modelis spēj nosegt klientu vajadzības. Viens no risinājumiem ir institūciju esošo klientu skaita samazināšana par labu alternatīvajiem aprūpes pakalpojumiem.

Savukārt, veicot padziļinātu dokumentu analīzi Valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) Vidzeme filiālē Rūja, LM ir konstatējusi vairākas nepilnības dokumentācijā par sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Tāpat pārbaudes rezultāti liecina, ka Rūjā ir problēmas ar komandas darbu, jo konstatētas nepilnības sociālās aprūpes procesa norises uzraudzībā tieši vidējā posma vadītāju līmenī.

Savukārt sociālās aprūpes un medicīniskā personāla izglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajam. Trīs medicīnas māsas un psihiatrijas māsa ir reģistrētas praktizēttiesīgu māsu reģistrā, līdz ar to ir tiesīgas veikt savus amata pienākumus. Tajā pašā laikā darbinieki savus tiešos darba pienākumus veic ārpus darba grafikā norādītā.

Pārbaudes laikā LM pārstāvji apskatīja Filiāles telpas, veica intervijas ar darbiniekiem, kā arī izvērtēja dokumentāciju.

LM uzsver, kamēr nav konstatēta darbinieku nolaidība, gadījums SAC Rūja uzskatāms par smagas slimības sekām. Šobrīd VSAC Vidzeme direktors Modris Karselis izvērtē SAC Rūjas vadītājas, Veselības nodaļas un Sociālās aprūpes nodaļas vadītāju rīcību. Līdz ar to VSAC Vidzeme vadošo amatpersonu atbildība par notikušo tiks vērtēta pēc tam, kad būs saņemti pārbaužu materiāli no Veselības inspekcijas.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.