Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrija: pirms darba uzsākšanas skolēniem jāiepazīstas ar savām tiesībām un drošību darbā | 21.05.2008.

Lai strādāšana vasaras brīvlaikā būtu droša un nekaitīga, Labklājības ministrija (LM) aicina skolēnus pirms darba uzsākšanas iepazīties ar savām tiesībām un drošību darbā.

„Darbs vasarā sniedz skolēniem iespēju gan iegūt pirmo darba pieredzi, gan arī nopelnīt. Tomēr, prakse liecina, ka, uzsākot darbu, jauniešiem nav pietiekošas zināšanas par savām tiesībām un darba drošības jautājumiem. Tāpēc, lai darbā izvairītos no traumām un nelaimes gadījumiem, svarīgi ir atcerēties, ka darba vieta nav rotaļu laukums un tajā ir jāievēro darba drošības prasības," uzsver LM Darba departamenta direktora vietnieks Renārs Lūsis.

Lai ikviens skolēns pirms darba gaitu uzsākšanas varētu iepazīties ar savām tiesībām darbā, LM speciālisti ir apkopojuši Darba likumā noteiktās prasības par skolēnu darba tiesībām, pieļaujamo darba un atpūtas laiku. Tā, piemēram, likumā noteikts, ka jaunieši nevar strādāt tādus darbus, kas ir saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai un veselībai, t.sk., strādāt sprādzienbīstamos vai ugunsbīstamos darbos, saskarties ar jonizējošu starojumu vai vēzi izraisošām vielām darba vietās, u.c. Tāpat bērniem, kuri jaunāki par 18 gadiem, pirms darba uzsākšanas ir jāiziet obligātā medicīniskā apskate un jāsaņem vecāku rakstiska atļauja.

Papildu iepriekšminētajam, bērniem nav atļauts strādāt no 20.00 vakarā līdz 6.00 no rīta. 13 gadus sasniegušie skolēni skolas brīvlaikā drīkst strādāt ne ilgāk par 4 stundām dienā, t.i., ne vairāk kā 20 stundas nedēļā. Savukārt pusaudžiem no 15 līdz 18 gadiem ir tiesības strādāt ne ilgāk par 7 stundām dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā. Saskaņā ar Darba likumu, bērniem nav atļauts strādāt virsstundas - vairāk par dienā un nedēļā atļautajām stundām.

Tāpat speciālisti apkopojuši galvenos darba drošības noteikumus, kuri skolēniem jāņem vērā, lai, uzsākot darba gaitas, izvairītos no traumām un nopietnām veselības problēmām. Tā, pirms darba uzsākšanas, skolēniem jāiepazīstas ar saviem darba pienākumiem, kā arī ar to, kā darbs ir pareizi un droši veicams. Savukārt jauniešiem, kuri strādā fizisku darbu, ir jālieto darba devēja piešķirtie darba aizsardzības līdzekļi - aizsargcimdi, aizsargķivere u.c.

Iepriekšminētā apkopotā informācija ir pieejama Labklājības ministrijas interneta mājas lapā http://www.lm.gov.lv/news/id/348.          

Atgādinām, ka šogad Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā skolēnu vasaras nodarbināšanas pasākumā plānots iesaistīt 12 tūkst. skolēnus. Šim mērķim paredzēts izlietot vairāk kā 1,2 milj. latus no valsts budžeta līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja: 

Ilona Jurševska, Komunikācijas departamenta direktore 7021632, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste 7021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv