Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM uzlabos sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem | 22.05.2008.

Lai uzlabotu dzīves apstākļus cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, Labklājības ministrija (LM) turpmākos sešus gadus plāno izveidot jaunas grupu mājas, specializētās darbnīcas, sakārtot sociālās aprūpes centrus un samazināt rindas pakalpojumu saņemšanai.

Šie un virkne citu nozīmīgu pasākumu paredzēti LM izstrādātā programmā, kuras mērķis ir uzlabot sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centru sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī pilnveidot un izveidot jaunus alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumus. Programmā  ietverto pasākumu īstenošana sekmēs cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem spējas rūpēties par sevi, sociālās prasmes un iemaņas.

Programmā paredzēts, ka sociālās aprūpes centros izveidos specializētas nodaļas cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem un pilnveidos šo centru ēku tehnisko stāvokli atbilstoši viņu vajadzībām. Tāpat sociālie darbinieki, kuri strādā sociālajos dienestos, varēs saņemt papildus finansiālo atbalstu.

Savukārt, lai attīstītu alternatīvo sociālo aprūpi, tiks veidotas specializētās darbnīcas (piemēram, kokapstrādes, šūšanas, aušanas un pīšanas darbnīcas), kurās cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem varēs iegūt pirmo īsto darba pieredzi, lai apgūtu darba tirgum nepieciešamās pamatprasmes un praktiskās iemaņas.

Programmā paredzēta arī tā saucamo pusceļa māju un grupu māju (dzīvokļu) izveide. Pusceļa māja būs pārejas posms no sociālās aprūpes centra uz patstāvīgu dzīvi. Tie cilvēki, kuriem nav nepieciešama ilgstoša aprūpe, mācīsies sadzīvē nepieciešamās iemaņas - kā gatavot ēst, mazgāt veļu, apkopt sevi - lietas, par kurām pašam nebija jāgādā, dzīvojot aprūpes centrā. „Pusceļa mājā" mācīs plānot savu budžetu, arī izpratni par veselību un cilvēktiesībām.

Savukārt brīdī, kad cilvēks ar garīgās attīstības traucējumiem būs sagatavojies patstāvīgai dzīvei, viņš varēs pārcelties uz  grupu māju (dzīvokli), kurā dzīvos kopā ar citiem bijušajiem aprūpes centru klientiem.

Nepieciešamības gadījumā cilvēkiem būs pieejami sociālā darba speciālistu pakalpojumi un tiks nodrošināts individuāls atbalsts sociālo problēmu risināšanai.

Visu programmā ietverto pasākumu ieviešanai kopumā ir nepieciešami aptuveni 74 milj. latu. Daļu no  alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstības pasākumiem ir plānots ieviest, piesaistot arī Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļus.

To paredz šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātā „Programma sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai 2008.-2013.gadam personām ar garīga rakstura traucējumiem". Programma vēl jāsaskaņo ar citām ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, LM Komunikācijas departamenta direktore 7021632, 26110065, Ilona.Jursevska@lm.gov.lv

Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste 7021590, 26519920, liene.zvereva@lm.gov.lv