Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 25.05.2012.

Pirmdiena, 28.maijs

Ø  Labklājības ministre Ilze Viņķele plkst.11.30 piedalīsies Invalīdu lietu nacionālās padomes ārkārtas sēdē, kurā pārrunās jautājumus par medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti.

Sēde notiks Cilvēku ar invaliditāti informācijas un vides pieejamības centrā „VAR" Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 38.

Ø  Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti:

* tiksies ar audžuģimenēm Ludzas novadā;

* rīkos konsultāciju dienu Apes novadā;

* organizēs radošās darbnīcas Liepājas internātpamatskolas 6. klases bērniem.

Otrdiena, 29.maijs

Ø  VBTAI speciālisti rīkos konsultāciju dienu Carnikavas un Kuldīgas novadā.

Trešdiena, 30.maijs

Ø  LM speciālisti piedalīsies kārtējā Sociālās drošības apakšpadomes sēdē, kurā diskutēs par rīcības plānu pamatnostādņu "Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.-2017.gadam" īstenošanai 2012.-2014.gadam kā arī par informatīvo ziņojumu par valsts fondēto pensiju shēmas darbību.

Sēde plkst. 14.00 sāksies LM 3.stāva zālē Rīgā, Skolas ielā 28.

Ø  VBTAI speciālisti piedalīsies Vidzemes reģiona audžuģimeņu seminārā Smiltenē.

Ceturtdiena, 31.maijs

Ø  Labklājības ministre Ilze Viņķele piedalīsies politiskā diskusijā "Viendzimuma pāru tiesiskais regulējums Baltijas valstīs", uz kuru aicināti politiķi, valsts iestāžu darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Diskusija plkst. 12.00 sāksies ES mājā Rīgā, Aspazijas bulvārī 28.

Ø  LM parlamentārais sekretārs Arvils Ašeradens plkst.13.30 piedalīsies biedrības „Mozaīka" organizētajā paneļdiskusijā par industriālo politiku.

Ø  LM Darba departamenta Darba tirgus politikas nodaļas vadītāja Ilze Zvīdriņa vadīs ES Padomes Nodarbinātības komitejas Ad Hoc grupas sanāksmi, kurā 27 ES dalībvalstis un Horvātija analizēs Eiropas Komisijas pasūtīta pētījuma par aktīvās darba tirgus politikas pasākumu efektivitāti rezultātus.

Ø  Valsts Darba inspekcijas:

*direktors Renārs Lūsis plkst. 14.00 tiksies ar AS „Liepājas  metalurgs" vadības pārstāvjiem, lai pārrunātu darba aizsardzības uzlabošanu uzņēmumā;

*speciālisti plkst. 11.00 piedalīsies diskusijā „Strādāt no jebkuras vietas".

Piektdiena, 1.jūnijs

Ø  Labklājības ministre Ilze Viņķele plkst. 9.00 piedalīsies Latvijas valdības un ārvalstu investoru padomes Latvijā ikgadējās sarunās.

Ø  LM Darba departamenta direktors Imants Lipskis piedalīsies Karjeras attīstības atbalsta sistēmas sadarbības padomes sēdē, kur diskutēs par karjeras pakalpojumiem jauniešiem, kā arī par izglītības un darba tirgus sektoru sadarbību jauniešu atbalstam.

Ø  VBTAI speciālisti

*piedalīsies bāriņtiesu darbinieku asociācijas konferencē Balvos un Bērnu aizsardzības dienas pasākumos Daugavpils pilsētā,

*rīkos atvērto durvju dienu inspekcijā Rēzeknē un Liepājā.

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Brīvmane, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26134505,  zane.brivmane@lm.gov.lv