darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Precizēti trūcīgas personas statusa piešķiršanas nosacījumi | 29.05.2012.

Labklājības ministrija (LM) precizējusi trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai noteiktos nosacījumus un atvieglojusi administratīvās procedūras šī statusa noteikšanai.

To paredz LM izstrādātie grozījumi Ministru kabineta Noteikumos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, kas otrdien, 29.maijā, apstiprināti valdībā.

Noteikumu normas attiecībā uz bezdarbniekiem saskaņotas ar pērnā gada decembrī pieņemtajiem grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Tās paredz, ka turpmāk tiem cilvēkiem darbspējīgā vecumā, kuri pašvaldībā vēlēsies saņemt sociālās palīdzības pabalstu, Nodarbinātības valsts aģentūrā būs jāreģistrējas kā bezdarbniekiem. Līdz šim sociālās palīdzības pabalstus varēja saņemt arī cilvēki, kuriem bija piešķirts darba meklētāju statuss.

Aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju, būs jāuzrāda arī tie ienākumi, par kuriem informācija nebūs pieejama valsts un pašvaldības datu reģistros vai to nevarēs apliecināt ar izziņu, piemēram, ja cilvēks veic saimniecisko darbību, iegādājoties patentu, vai iegūst ienākumus dāvinājuma vai kādā citā ceļā. Savukārt ienākumi no saimnieciskās un profesionālās darbības būs jāuzrāda par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem. Šobrīd tie ir jāuzrāda par iepriekšējo kalendāro gadu.

Situācijās, kad cilvēks pēdējā gada (12 mēnešu) laikā būs pārdevis nekustamo vai kustamo īpašumu, iztikas līdzekļu deklarācijā būs jānorāda minētā darījuma rezultātā gūtā ienākumu summa jeb vidējie ienākumi mēnesī. Tos aprēķinās par pilniem kalendāra mēnešiem no brīža, kad saņemti līdzekļi par darījumu līdz iesnieguma iesniegšanai. Proti, kopējo ienākumu summu dalīs nevis ar 12 mēnešiem, bet ar mēnešu skaitu no darījuma brīža.

Turpmāk atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam pašvaldības varēs noteikt uz laiku līdz trim mēnešiem, gadījumā, ja vismaz viens no iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem būs darbspējas vecumā, izņemot nestrādājošus cilvēkus ar invaliditāti. Pārējos gadījumos atbilstību trūcīgas ģimenes statusam noteiks uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Šobrīd minēto statusu nosaka attiecīgi uz 6 un 12 mēnešiem.

Tāpat pašvaldībām būs noteiktas plašākas tiesības attiecībā uz to, kādus kustamos un nekustamos īpašumus turpmāk nebūs jāuzskata par īpašumiem, nosakot trūcīgas ģimenes (personas) statusu.  Par īpašumu netiks uzskatīts viens nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis iesniedzējs un kopā ar viņu dzīvojoši cilvēki, bērna nekustamais īpašums un bērna naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs. Tiek saglabāta norma, ka par īpašumu neuzskatīs ģimenei ikdienā nepieciešamās lietas, piemēram, mēbeles, sadzīves priekšmetus, apģērbu, bērnu piederumus u.c.

Pašvaldības saistošajos noteikumos tiks noteikts vēl papildu nekustamais vai kustamais īpašums, ko varēs neuzskatīt par īpašumu, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, piemēram, ganības, mežs, ēkas, garāža, kā arī mājlopi, lauksaimniecības inventārs un transporta līdzekļi atbilstoši pašvaldības noteiktiem kritērijiem.

Par īpašumu neuzskatīs arī cilvēkam piederošās kapitāla daļas un akcijas, ja uzsākts maksātnespējas process vai citu iemeslu dēļ ar tām nav iespējams rīkoties.

Salīdzinājumā ar pašreiz noteikto, trūcīgas ģimenes (personas) īpašumā nevarēs būt naudas līdzekļu uzkrājumi. Līdz šim varēja būt līdz minimālās darba algas apmēram (Ls 200) katram mājsaimniecības pārstāvim.

2012. gada aprīlī atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam bija noteikta 165 593 cilvēkiem jeb 7,65% no iedzīvotāju kopskaita.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.