Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Izstrādās priekšlikumus precīzākai algu subsīdiju pasākumu ieviešanai | 31.05.2012.

Labklājības ministrija (LM) plāno vērtēt algu subsīdiju pasākumu ieviešanas efektivitāti, kā arī darba tirgu deformējošos efektu iestāšanās iespējamību un nepieciešamības gadījumā turpināt darbu pie algu subsīdiju pasākumu ieviešanas nosacījumu pilnveides.

To paredz ceturtdien, 31.maijā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais informatīvais ziņojums Par algu subsīdiju instrumentu efektivitāti un riskiem darba tirgus politikas pasākumos. Plānots, ka līdz 1.augustam LM valdībā iesniegs nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, lai pilnveidotu bezdarbnieku apmācības sadarbībā ar darba devēju organizācijām īstenošanas nosacījumus un pārskatītu atbalstāmajām darbībām plānoto finansējumu.

Tajā analizēta subsidēto darbavietu līdzšinējā efektivitāte un ietekme uz darba tirgu. Tāpat LM ziņojumā atzīst, ka, ņemot vērā iespējamos riskus saistībā ar nodokļu atlaižu piemērošanu, algu subsīdiju pasākumi ir piemērotāki noteiktu bezdarbnieku mērķa grupu ātrākai atgriešanai darba tirgū nekā nodokļu atlaižu piemērošana. Vienlaikus arī izstrādāti pasākumu pilnveides priekšlikumi.

LM uzsver, ka algu subsīdiju pasākumiem jābūt efektīviem, subsīdijas vēršot tikai uz vissliktākajā situācijā esošajiem bezdarbniekiem, izmantojot valsts piešķirto subsīdiju kā samazināta darba ražīguma kompensējošu mehānismu.

Lai izvairītos no darba tirgus deformējošo efektu iestāšanās iespējamības, subsidēto darba vietu ieviešanā jāievēro vairāki starptautiski labās prakses piemēri, tostarp, ka atbalsts jāsaņem tikai visnelabvēlīgākajā situācijā esošajiem bezdarbniekiem; saņēmēju skaitam jābūt tādam, kas neizraisa darba tirgū aizvietošanas efektu, atbalsta saņemšanai jābūt ierobežotai laikā un ierobežotā apmērā, lai kopā ar darba devēja izmaksāto darba algas daļu mēnesī bezdarbnieks saņemtu vismaz valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru. Tāpat subsīdijas apmēru pamazām nepieciešams samazināt, darba devējam uzņemoties maksāt arvien lielāku daļu no kopējās algas, turklāt pēc algas subsīdijas termiņa beigām darbinieks noteiktu laiku jāpatur darbavietā.

Atgādinām, ka darba algu subsīdiju piešķiršana darba devējiem, ja tie nodarbina bezdarbniekus, ir viens no atbalsta veidiem darba vietu radīšanas stimulēšanai Eiropas Savienības dalībvalstīs. Šobrīd Nodarbinātības valsts aģentūra, lai veicinātu nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku nodarbināšanu, īsteno trīs algu subsīdiju pasākumus: Pasākumi noteiktām personu grupām, Darba vieta jaunietim, kā arī Apmācība pie darba devēja. Tie ir veidoti tā, lai panāktu mērķētāku līdzekļu izlietojumu, sniedzot atbalstu tikai tiem bezdarbniekiem, kuriem visvairāk nepieciešama dalība šajos pasākumos.

Plānots, ka 2012.gadā Apmācībā pie darba devēja iesaistīsies 571 bezdarbnieks, Pasākumos noteiktām personu grupām - 2147, bet Kompleksos atbalsta pasākumos (ietverot Darba vietu jaunietim) - 763 bezdarbnieki

Ar informatīvo ziņojumu "Par algu subsīdiju instrumentu efektivitāti un riskiem darba tirgus politikas pasākumos" var iepazīties LM interneta vietnē http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Informāciju sagatavoja:

Zane Brīvmane, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26134505,  zane.brivmane@lm.gov.lv