Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Plāno pilnveidot prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem | 14.06.2012.

Labklājības ministrija (LM) plāno pilnveidot prasības jau esošo sociālo pakalpojumu sniedzējiem un noteikt prasības jaunām sociālajām institūcijām, kuras līdz šim nebija definētas.

To paredz ceturtdien, 14.jūnijā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem". Grozījumi vēl jāsaskaņo ar ministrijām, jāapstiprina valdībā.

No 2013.gada 1.janvāra paredzētas noteiktas prasības pašvaldību finansētajiem sociālajiem pakalpojumiem „daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs" un „dienas centrs". Lai efektīvi izmantotu telpas un nodarbinātu speciālistus uz pilnu slodzi, atsevišķās pašvaldībās tiek veidoti daudzfunkcionāli sociālo pakalpojumu centri . Tajos vienās un tajās pašās telpās dažādās nedēļas dienās un laikos var tikt piedāvāti pakalpojumi dažādām klientu grupām. Līdzīga situācija bija arī ar pakalpojumu „dienas centrs".

Līdz šim bija definētas prasības tikai dienas aprūpes centram. Dienas centra pakalpojumi pēc satura ir līdzīgi dienas aprūpes centra pakalpojumam, tomēr ir arī zināmas atšķirības, piemēram, klienti dienas centrā ne vienmēr atrodas pilnu dienas laiku, klientiem nav nepieciešams atbalsts pašaprūpē, utt.

Plānots precizēt arī maksimālo uzturēšanās ilgumu krīzes centrā, nosakot, ka tas ir trīs mēneši, ja klientam tiek piedāvāts pakalpojums ar izmitināšanu. Šis laika ierobežojums jau ir sevi attaisnojis praksē. Tas radītu vienlīdzīgus pakalpojumus gan satura, gan darbības intensitātes ziņā, ļaujot krīzes centriem precīzāk plānot darbu ar klientu.

Vienlaikus precizēta prasība ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēm atmaksāt pakalpojuma sniegšanai neizmatoto maksājumu daļu, ja klients ir miris vai atstājis institūciju un pakalpojumu vairs nesaņem. Prasībās ir atrunāta tikai norēķinu kārtība ar Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūru, taču norēķini notiek arī ar citiem maksātājiem - pašvaldībām, apgādniekiem. Līdz šim prasībās šī daļa nebija iekļauta.

Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus neredzīgiem un nedzirdīgiem, kā arī vājdzirdīgiem cilvēkiem gan par valsts budžeta līdzekļiem, gan par citu finansētāju līdzekļiem. Lai nerastos pārpratumi, kādos gadījumos kādas prasības piemērojamas, plānots precizēt prasības un pakalpojumu apjomu par valsts budžeta līdzekļiem sniedzamajiem pakalpojumiem. Grozījumi noteikumos arī noteiks, kuras prasības piemērojamas tiem pakalpojumiem, kas tiek sniegti, piesaistot citus finanšu avotus.

Bez iepriekšminētajiem grozījumiem precizētas arī prasības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās esošajiem dzīvokļa tipa pakalpojumiem jeb „jauniešu mājam" bērniem no 15 gadu vecuma. Tās precizē atbalsta jomas un prasības telpām un nepieciešamajam  aprīkojumam.

Tāpat atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai tiks paplašināts pakalpojumu loks, ko nodrošina cilvēku tirdzniecības upuriem. Palīdzību un atbalstu cilvēku tirdzniecības upurim turpmāk plānots sniegt visā kriminālprocesa laikā. Līdz šim atbalstu kriminālprocesa laikā nodrošināja tikai sociālās rehabilitācijas kursa ietvaros, proti, līdz 6 mēnešiem.

 

Ar noteikumu projektu var iepazīties LM interneta vietnē, sadaļā Aktuāli - Tiesību aktu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Brīvmane, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26134505,  zane.brivmane@lm.gov.lv