darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Precizēs sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas kārtību cilvēku tirdzniecības upuriem | 14.06.2012.

Labklājības ministrija (LM) plāno precizēt kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, tādējādi nodrošinot, ka ikviens cilvēku tirdzniecībā cietušais kriminālprocesa laikā varētu saņemt sev nepieciešamos rehabilitācijas pakalpojumus.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu plānots saskaņot ar Eiropas Savienības direktīvas 2011/36/ES prasībām. Šobrīd cilvēku tirdzniecības upuriem nav iespējas saņemt pakalpojumu kriminālprocesa laikā tādā apjomā, lai tas pilnībā atbilstu minētās direktīvas prasībām. Tā paredz dalībvalstu pienākumu veikt vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka upuriem tiek sniegta palīdzība un atbalsts pirms kriminālprocesa, tā laikā un attiecīgu laiku pēc tā pabeigšanas. Direktīvas pārņemšanas termiņš ir 2013.gada 6.aprīlis.

Pārņemot direktīvas prasības, paredzēts, ka cilvēks, kuram nav tiesību saņemt juridisko palīdzību saskaņā ar Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu, kriminālprocesa laikā varēs saņemt psihosociālu palīdzību un individuālas speciālistu konsultācijas (jurista, sociālā darbinieka, psihologa), tulka pakalpojumus, palīdzību juridisko dokumentu noformēšanā, nepieciešamības gadījumā pārstāvību tiesā.

Vienlaikus plānots, ka speciālistu komisija cilvēka atbilstību cilvēku tirdzniecības upura statusam izvērtēs tikai pēc cilvēka iesniegtajiem dokumentiem, netiekoties ar viņu klātienē. Piemēram, ja cilvēks atrodas ārzemēs un ir kļuvis par cilvēku tirdzniecības upuri. Tāpat noteikta kārtība, kādā cilvēkam sniegs atbalstu nokļūšanai no ārvalsts pie pakalpojumu sniedzēja Latvijā.

Papildus plānots novērst arī nepilnības pakalpojumu sniegšanas procesā. Proti, paredzēts precizēt kritērijus cilvēka atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri. Tas nepieciešams, jo cietušajam var būt arī privātas attiecības ar savu vervētāju, piemēram, parāds, kas noved pie cilvēku tirdzniecības situācijas.

Iepriekšminēto paredz ceturtdien, 14.jūnijā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie grozījumi Ministru kabineta Noteikumos par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri. Izmaiņas vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties LM mājas lapā sadaļā Aktuāli - Tiesību aktu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu valsts finansē sociālās rehabilitācijas pakalpojumu cilvēku tirdzniecības upuriem no 2006.gada. Tā ietvaros cilvēku tirdzniecības upuris saņem atbalstu sociālo problēmu risināšanā konsultāciju veidā, atbalstu ar izglītošanos, nodarbinātību un izmitināšanu saistīto jautājumu risināšanā. Pakalpojuma ilgums ir līdz 6 mēnešiem.

Šobrīd LM ir noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu ar biedrību „Patvērums „Drošā māja"". Pakalpojumu 2011.gadā saņēma 12 cilvēki, 2012.gadā pakalpojumu saņēmušo cilvēku skaits varētu pieaugt.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.