Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Valdība vienojas piešķirt līdzekļus pilotprojekta uzsākšanai valsts sociālās aprūpes centros | 19.06.2012.

Pilotprojekta uzsākšanai valsts sociālās aprūpes centros piešķirs līdzekļus 19,09 tūkst. latu apmērā, par to otrdien, 19.jūnijā, vienojās valdība, izskatot Labklājības ministrijas (LM) sagatavoto informatīvo ziņojumu Par situācijas stabilizēšanu valsts sociālās aprūpes centros.

LM uzsver, ka pilotprojekts Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai ir tikai pirmais solis ceļā uz situācijas uzlabošanu sociālās aprūpes sistēmā. Tā mērķis ir pārliecināties, vai LM izstrādātais klientu grupēšanas modelis un pakalpojuma organizēšana atbilstoši klientu vajadzībām, ir efektīvi piemērojams praksē.

Pilotprojektu paredzēts īstenot sešu mēnešu laikā, papildus piesaistot tā darbā četrus ekspertus. Tā realizācijai 2012. un 2013.gadā kopumā nepieciešams finansējums 56 tūkst. latu apmērā. Pilotprojektu plānots īstenot trīs VSAC filiālēs - VSAC „Rīga" filiāle „Rīga", filiāle „Baldone", VSAC „Zemgale" filiāle „Jelgava".

Vienlaikus informatīvajā ziņojumā konstatēti vairāki problēmjautājumi - valsts sociālās aprūpes centros ir nepietiekams darbinieku skaits un zems atalgojums, nepietiekama darbinieku kvalifikācija,  apgrūtināta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, it īpaši, klientiem ar hroniskām saslimšanām, piemēram, izmeklējumu un speciālistu pieejamība, nepārtrauktas veselības aprūpes personāla klātbūtnes nodrošināšana, savukārt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem cilvēki, kuriem piemērotāks būtu alternatīvais pakalpojums, pašvaldībās ir nepietiekami resursi sistemātiskas sociālo pakalpojumu sniedzēju kontroles un sniegto ieteikumu ieviešanas uzraudzības nodrošināšanai.

Lai minēto situāciju uzlabotu, pēc LM aprēķiniem, nākamgad VSAC nepieciešami papildu līdzekļi 3,7 milj.latu apmērā, t.sk. atalgojuma palielināšanai 3, 38 milj. latu apmērā, precēm un pakalpojumiem  269,9 tūkst. latu, 36,9 tūkst. pilotprojekta pabeigšanai. Valdība vienojās, ka jautājumu par papildu nepieciešamo finansējumu nākamajiem gadiem skatīs valsts budžeta veidošanas gaitā.

Atgādinām, valsts nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā līdz  2 gadiem, bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem līdz 4 gadu vecumam, bērniem invalīdiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem no 4 līdz 18 gadu vecumam, pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (1. un 2.grupas invalīdi) un neredzīgām personām (1. un 2.grupas invalīdi).

Minētos pakalpojumus nodrošina pieci LM pakļautībā esoši VSAC ar 4659 vietām, kā arī 10 līgumslēdzējas iestādes.

Uz 2012.gada 1.janvāri valsts finansētos pakalpojumus kopā saņēma vidēji 5618 cilvēki, t.sk. VSAC - 4545 cilvēki. Vidējās viena klienta uzturēšanās izmaksas dienā 2012.gadā ir Ls 11,93. Uz 2012.gada 1.maiju rindā gaidīja vidēji 244 cilvēki, t.sk. tie cilvēki, kuri jau saņem pakalpojumu, bet vēlas mainīt pakalpojumu sniedzēju iestādi.

Skatīt pielikumu Statistika par VSAC klientiem Latvijāpdf.gif - 641 B

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.