Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Pētījumā analizēs ilgstošā bezdarba problēmas Latvijā | 03.04.2012.

iegtavnaak.jpg - 22.42 KB

3.aprīlī Ministru kabinets apstiprināja Labklājības ministrijas ierosināto papildu atbalstāmo darbību (izmaksu pozīciju) Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Kompleksi atbalsta pasākumi" ietvaros, lai īstenotu zinātnisku pētījumu "Latvija: kurš ir bezdarbnieks, ekonomiski neaktīvais un trūcīgais?"

Pētījums tiks veikts saskaņā Papildu saprašanās memorandā starp Eiropas Komisiju un Latviju noteikto saistībā ar 2012. gadā sagatavojamo sociālās palīdzības sistēmas reformu un aktīvās darba tirgus politikas pasākumu pilnveidošanu.

Pētījuma īstenošanu nodrošinās Pasaules Banka, piesaistot starptautiski atzītus ekspertus. Pasaules Banka arī daļēji līdzfinansēs pētījuma īstenošanu. Pētījumā analizēs ilgstošā bezdarba iemeslus, nabadzības slazdus, pabalstu un darbaspēka nodokļu sakarību, pašlaik īstenotos atbalsta pasākumus. Pētījuma veicēji sagatavos priekšlikumus situācijas uzlabošanai.

Zinātniskajā pētījumā plānots analizēt šādus procesus:
1) cilvēku bez pieejas vai ar ierobežotu pieeju darba tirgum profilēšana;
2) izdevumu un snieguma analīze atbalsta programmās, salīdzinot ar citām valstīm;
3) cilvēku bez pieejas vai ar ierobežotu pieeju darba tirgum finansiālā motivācija iesaistīties darba tirgū;
4) aktīvās darba tirgus politikas pasākumu, nodarbinātības dienesta pakalpojumu un naudas pabalstu programmu galveno parametru novērtējums;
5) dalība aktīvās darba tirgus politikas pasākumos un naudas pabalstu programmās;
6) citu valstu pieredze, ko varētu izmantot Latvija, sasaistot aktivizācijas pasākumus ar naudas pabalstiem;
7) iespējas veidot ienākumu un nodarbinātības atbalsta programmas labāk mērķētas un nodarbinātībai draudzīgākas.

Pētījuma veikšanas darba uzdevums ir sagatavots un saskaņots ar Eiropas Komisijas dienestiem, kā arī citām iesaistītajām pusēm. Paredzēts, ka līgums par pētījuma īstenošanu tiks slēgts šā gada maijā. Sagaidāmās pētījuma izmaksas ir 200 tūkstoši latu, kas tiks segtas NVA īstenotajam Eiropas Sociālā fonda projektam piešķirtā finansējuma ietvaros.

Pētījuma rezultāti būs publiski pieejami 2013.gada sākumā.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26134505, zane.brivmane@lm.gov.lv