Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Vecāku, maternitātes un paternitātes pabalsta griesti tiks pacelti no nākamā gada | 10.07.2012.

Ar mērķi uzlabot demogrāfisko situāciju un veicināt nodokļu nomaksu, kā arī atjaunot  uzticēšanos  valsts sociālās apdrošināšanas sistēmai, šodien, 10. jūlijā  Ministru  kabineta  sēdē  pieņemts  lēmums no nākamā gada 1.janvāra ieviest  izmaiņas  vecāku  pabalsta,  maternitātes pabalsta un paternitātes pabalsta apjomā.

Labklājības  ministre  Ilze Viņķele: „Paaugstinot vecāku pabalstu griestus tiks sniegts būtisks atbalsts personām ar vidējiem ienākumiem,  kas  viņus  varētu  motivēt  saņemties lēmumam arī otrajam un trešajam bērnam.  Turklāt  ar vecāku pabalsta griestu pacelšanu tiks panākts lielāks balanss  starp ienākuma grupām. Pie pašreizējās situācijas pabalsta griestu paaugstināšana  maksimālo iespējamo atbalsta saņēmēju skaitu palielinās par 20%  personu,  pie  kam  šobrīd  paliek vairs tikai 15% personu, kuru bruto ienākumi   ir  virs  700Ls  un  kuriem  šis  pabalsts  nekalpo  kā  galvenā motivācija, lai izšķirtos par bērnu laišanu pasaulē."

Pašlaik  ir  spēkā  2009.  gadā  noteiktie  ierobežojumi ģimenēm ar bērniem piešķiramajiem  un  izmaksājamajiem  valsts  pabalstiem,  kas iepriekš bija noteikti līdz 2014, gada 31.decembrim.

LM  uzskata, ka valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu apmēru ierobežojumu turpmāka  piemērošana  ģimenēm ar bērniem izmaksājamiem pabalstiem negatīvi ietekmē  cilvēku motivāciju legāli strādāt un veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas,  kā  arī  neveicina  demogrāfiskās situācijas uzlabošanos valstī. Tāpēc  turpmākā  ierobežojumu  piemērošana  vairs  nebūtu  sociālekonomiski lietderīga,   bija  teikts  LM  sagatavotajā  informatīvajā  ziņojumā  „Par sociālās  aizsardzības  jomas  tiesību normu, kurām jāsāk darboties 2013. - 2015.gadā, ieviešanas izvērtējumu".

 

Informāciju sagatavoja un papildus informācija:

Kristīne Liepa, labklājības ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

+371 26318021

kristine.liepa@lm.gov.lv