Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
No nākamā gada plānotas izmaiņas vecāku, maternitātes un paternitātes pabalstam kā arī bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas kārtībā | 11.07.2012.

Otrdien, 10.jūlijā, Ministru kabineta sēdē pieņemts lēmums no nākamā gada 1.janvāra ieviest izmaiņas vecāku pabalsta, maternitātes pabalsta un paternitātes pabalsta apjomā, kā arī bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas kārtībā.

No 2013.gada 1.janvāra vecāku, maternitātes un paternitātes pabalstu maksimālais apmērs dienā būs 23,02 Ls un 50% no summas, kas pārsniegs 23,02 Ls.

Pašlaik attiecībā uz minētajiem valsts pabalstiem spēkā ir ierobežojumi, kas nosaka, ka, izmaksājot vecāku pabalstu par bērniem, kas dzimuši pēc 2010.gada 2.novembra, to maksimālais apmērs dienā ir 11,51 Ls un 50% no summas virs 11,51 Ls. Šādi nosaka arī izmaksājamā  maternitātes pabalsta un paternitātes pabalsta  apmēru.

Plānotajām izmaiņām vecāku pabalsta, maternitātes pabalsta un paternitātes pabalsta apmēros ar 2013.gada 1.janvāri, salīdzinot ar 2013.-2014.gadā plānotajiem izdevumiem, papildus būs nepieciešami 6,5 miljoni latu 2013.gadā, savukārt 2014.gadā - 6,7 miljoni latu.

Vienlaikus plānots, ka ģimenes valsts pabalsta apmēru, kas pašlaik ir 8 lati mēnesī par katru bērnu, nemainīgu saglabās līdz 2014.gada 31.decembrim. Savukārt no 2015.gada 1.janvāra plānots atjaunot ģimenes valsts pabalsta apmēra diferenciāciju atkarībā no bērnu skaita ģimenē, proti, pabalsta lielumu par  pirmo bērnu ģimenē noteiktu Ministru kabinets, par otro bērnu ģimenē ģimenes valsts pabalsts būtu divas reizes, bet par trešo bērnu un nākamajiem bērniem - trīs reizes lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē.

Labklājības ministrijas (LM) aprēķini liecina, ka ģimenes valsts pabalsta izmaksas turpināšanai 2013.gadā valsts budžetā nepieciešamā summa būs 28,8 miljoni latu, 2014.gadā - 28,5 miljoni latu. Plānots, ka 2015.gadā, lai izmaksātu diferencētos pabalstus, būs vajadzīgi 46,5 miljoni latu.

No 2013.gada 1.janvāra bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums nebūs atkarīgs no personas apdrošināšanas stāža un būs deviņi mēneši. Pirmos trīs mēnešus bezdarbnieki pabalstu varēs saņemt pilnā apmērā, nākamos trīs mēnešus - 75% no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta apmēra, savukārt pēdējos trīs mēnešus - 50% no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta apmēra.

Pašlaik cilvēkiem ar apdrošināšanas stāžu no viena gada līdz deviņiem gadiem (ieskaitot) bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods ir 4 mēneši; cilvēkiem ar apdrošināšanas stāžu no desmit līdz deviņpadsmit gadiem (ieskaitot)- 6 mēneši; cilvēkiem ar apdrošināšanas stāžu no 20 gadiem - 9 mēneši.

Lai īstenotu ieceri no 2013.gada 1.janvāra veikt izmaiņas maternitātes pabalsta, paternitātes pabalsta un vecāku pabalsta apmēros, kā arī bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas kārtībā  nepieciešams veikt grozījumus vairākos likumos.

Atgādinām, ka sociālās apdrošināšanas sistēma ir pasākumu kopums, ko organizē valsts, lai apdrošinātu cilvēka vai viņa apgādībā esošo personu risku zaudēt darba ienākumu sakarā ar sociāli apdrošinātās personas slimību, invaliditāti, maternitāti, bezdarbu, vecumu, nelaimes gadījumu darbā vai saslimšanu ar arodslimību, bērna kopšanu, kā arī papildu izdevumiem sakarā ar sociāli apdrošinātās personas vai tās apgādībā esošā nāvi.

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Brīvmane, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26134505,  zane.brivmane@lm.gov.lv