Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Bezdarbniekus ar atkarības problēmām iesaistīs Minesotas programmā | 24.07.2012.

esf_itn.jpg - 4.79 KB

Jau šoruden ilgstošajiem bezdarbniekiem ar atkarības problēmām būs iespēja iesaistīties Minesotas 12 soļu programmā, kas ļaus ārstēt alkohola, narkotisko un psihotropo vielu atkarību, lai veicinātu atkarības radīto seku novēršanu un palīdzētu šai bezdarbnieku grupai iekļauties darba tirgū.

Valdības otrdien, 24.jūlijā, atbalstītie Labklājības ministrijas (LM) izstrādātie grozījumi „Noteikumos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" paredz, ka šajā atbalsta pasākumā iesaistīs bezdarbniekus no 18 gadu vecuma, ja cilvēki ir bijuši bezdarbnieki vismaz vienu gadu.

Plānots, ka ārstniecības kurss ilgs 28 dienas, dodot iespēju ārstēt alkohola, narkotisko un psihotropo vielu atkarību. Minesotas programmu īsteno gan ambulatori (dienas stacionārā), gan stacionāri (diennakts stacionārā). Līdz šim Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pakalpojumu klāstā nav bijis atbalsta pasākumu cilvēkiem ar atkarības problēmām, tomēr LM uzskata, ka atkarības atsevišķos gadījumos var būt viens no būtiskākajiem šķēršļiem, kādēļ bezdarbnieki nevar atrast darbu.

Īstenojot atbalsta pasākumus bezdarbniekiem ar atkarības problēmām, plānots, ka katru gadu atbalsts varētu tikt sniegts 69 bezdarbniekiem, kuriem Minesotas programmas īstenošana nepieciešama ambulatori. Tāpat ik gadu būs iespējams atbalstīt 197 bezdarbniekus, kam atbalsts būs nepieciešams stacionāri.

Pasākums turpināsies līdz 2014. gadam. Kopumā pasākumā laikā no 2012. līdz 2014.gadam plānots iesaistīt ap 800 bezdarbnieku ar atkarības problēmām.

Lai iesaistītos Minesotas programmā, šobrīd pacientiem, ja pacients ārstējas ambulatori (dienas stacionārā) ir jāsedz līdzmaksājums, proti, izmitināšanas izmaksas Ls 9.40 un pacienta iemaksa - Ls 5. Nacionālais veselības dienests sedz izmitināšanas izmaksas, tikai ārstējoties stacionāri. Iesaistoties jaunajā aktīvās nodarbinātības pasākumā, bezdarbnieki būs atbrīvoti no līdzmaksājuma veikšanas.

Plānots, ka viena bezdarbnieka atkarības problēmu risināšanai, ja bezdarbnieks ārstēsies ambulatori tērēs 403,2 latus, tai skaitā 140 latus kā pacienta iemaksu un 263,20 latus par viena bezdarbnieka izmitināšanu un ēdināšanu, savukārt bezdarbniekam ārstējoties stacionāri 140 latus (pacienta iemaksas daļa), jo ar uzturēšanos saistītos izdevumus segs Nacionālais veselības dienests. Kopumā katru gadu šim nolūkam būs nepieciešami 45,72 tūkstoši latu, tai skaitā 41,8 tūkstošus līdzfinansē no Eiropas Sociālā fonda (ESF).

Līgumus par Minesotas programmas realizāciju plānots slēgt tikai ar tām ārstniecības iestādēm, kuras nodrošina valsts apmaksātu ārstniecību pēc Minesotas programmas un ir noslēgušas šādu līgumu ar Nacionālo veselības dienestu (NVD). Šogad valsts apmaksātus ar Minesotas 12 soļu programmu saistītus veselības aprūpes pakalpojumus sniedz trīs ārstniecības iestādes - SIA „Akrona 12" (ambulatori), VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" un VSIA „Slimnīca Ģintermuiža" (stacionāri).

2011. gadā valsts apmaksātus ar Minesotas 12 soļu programmu saistītus veselības aprūpes pakalpojumus sniegušas 3 ārstniecības iestādes - SIA „Akrona 12" (ambulatori 163 pacientiem), VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" (stacionāri 110 pacientiem) un VSIA „Slimnīca Ģintermuiža" (stacionāri 145 pacientiem). Kopumā 2011.gadā valsts apmaksātus Minesotas programmas pakalpojumus saņēmušas 418 cilvēki, no kuriem 217 (aptuveni 50 %) ir bijušas trūcīgas personas statusā.

Kopējās izmaksas trīs gadu laikā, ik gadu pasākumā iesaistot 266 bezdarbnieku, būs 137,1 tūkstotis latu, tai skaitā ESF līdzfinansējums - 125,6 tūkstoši latu.

Atgādinām, ka projektu „Atbalsta pasākumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar atkarības problēmām" īstenos aktīvā nodarbinātības pasākuma „Kompleksie atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū" ietvaros, kura kopējais finansējums ir 11,59 miljoni latu, tai skaitā ESF finansējums - 10,56 milj. latu.

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Brīvmane, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26134505,  zane.brivmane@lm.gov.lv