darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
Vienkāršo darba aizsardzības jautājumos kompetento institūciju izvērtēšanas procesu | 21.08.2012.

Pilnveidojot darba aizsardzības pakalpojumu sistēmu, vienkāršots kompetento institūciju izvērtēšanas process un precizētas prasības kompetento speciālistu sertifikācijai.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 21.augustā, valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta Noteikumos par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību.

Noteikumos precizēta kompetento speciālistu kompetences novērtēšanas kārtība. Proti, no 100 uz 80 stundām samazināts apjoms, kādā piecu gadu laikā pirms sertifikācijas jāapgūst zināšanas, jo, ņemot vērā piedāvājumu, ne vienmēr speciālistiem ir iespējams apmeklēt seminārus šādā apmērā, īpaši reģionos. Tas nozīmē, lai kārtotu sertifikācijas eksāmenu, turpmāk ik gadu kompetentajam speciālistam būs jāapmeklē semināri vidēji 16 stundu apmērā jeb divi pilnu dienu (8 stundu) semināri vai četri īsāki semināri (4 stundas).

Tāpat pirms sertifikācijas eksāmena kārtošanas pretendentam sertifikācijas institūcijā vairāk nebūs jāiesniedz civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopija. Šādas izmaiņas saistītas ar to, ka šāda prasība nav tieši attiecināma uz sertifikācijas procesu un speciālista kompetenci, tomēr prasība apdrošināt kompetenta speciālista civiltiesisko atbildību pirms praktiskās darbības uzsākšanas ir saglabāta.

Personāla sertificēšanas institūcijām sertifikācijas eksāmenos būs jāizmanto testa jautājumi, kas atbilst standarta „Darba aizsardzības vecākais speciālists" prasībām. Sertificēšanas komisijas sastāvā nebūs jāiekļauj Labklājības ministrijas pārstāvis.

Vienlaikus noteikta vienota iesnieguma forma, tādējādi atvieglojot dokumentu sagatavošanu kompetento institūciju pretendentiem. Tāpat dokumentu izvērtēšanas process būs īsāks un kompetentas institūcijas statusu būs iespējams iegūt ātrāk, jo dokumentus neizskatīs komisijā, bet tos  izvērtēs Labklājības ministrijas amatpersona. Informācija par kompetentas institūcijas statusa piešķiršanu tiks publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis", kā arī Labklājības ministrijas interneta mājas lapā.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.