Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
2009.gadā LM plāno noteikt piemaksas visām vecuma pensijām un indeksēt visas pensijas | 30.01.2008.

30.01.2008. Labklājības ministrijas (LM) galvenā prioritāte, īstenojot valdības deklarācijā ietvertos uzdevumus, būs no 2009.gada paaugstināt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, noteikt piemaksas visām vecuma pensijām un indeksēt visas pensijas.

„Latvijas pensionāri ir pelnījuši cilvēka cienīgas vecumdienas, tāpēc mūsu uzdevums ir panākt Latvijas pensionāru dzīves apstākļu pakāpenisku uzlabošanos - to darīsim paaugstinot minimālo pensiju un veicot pensiju indeksēšanu, kā arī palielinot piemaksas pensionāriem par nostrādātajiem gadiem. Esmu gandarīta, ka šie būtiskie pasākumi ir iekļauti valdības rīcības plānā un ceru uz valdības atbalstu to īstenošanā", uzsver labklājības ministre Iveta Purne.

Lai īstenotu šo ieceri, no 2009.gada 1.janvāra LM ir paredzējusi paaugstināt valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru līdz 60 latiem mēnesī vispārējā gadījumā, savukārt invalīdiem kopš bērnības - līdz 75 latiem mēnesī. Šo pabalstu nākamgad varētu saņemt vidēji 15 tūkstoši cilvēku mēnesī.

Šī pabalsta paaugstināšana ietekmēs arī valsts pensiju, pabalstu un atlīdzību apmēru. No valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra ir atkarīgi valsts vecuma pensijas, invaliditātes pensijas un apgādnieka zaudējuma pensijas minimālie apmēri, kā arī apbedīšanas pabalsta apmērs, atlīdzības saistībā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību un citu atlīdzību apmērs.

Arī minimālās vecuma pensijas tiek noteiktas, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam piemērojot koeficientus atkarībā no cilvēka apdrošināšanas stāža. Pabalsta palielināšana paaugstinātu vecuma pensiju minimālos apmērus robežās no 66 līdz 102 latiem atkarībā no stāža. Patlaban minimālā vecuma pensija ir robežās no 49,5 līdz 76,5 latiem.

Tāpat LM, šogad veicot grozījumus valsts pensiju likumā, piedāvātu no 2009.gada indeksēt visas pensijas un noteikt piemaksu  pie vecuma pensijas visiem pensionāriem 1 lata apmērā par katru apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim. Taču par konkrētu piemaksas pie vecuma pensijas apmēru lems valdība. Šāds solis sniegtu finansiālu atbalstu vairāk kā 472 tūkstošiem pensionāru.

Augstākminētās LM ieceres ir iekļautas Valdības rīcības plānā, kas ietver konkrētus pasākumus, lai īstenotu Valdības deklarācijā noteiktos uzdevumus.

Informāciju sagatavoja:

Vineta Bērziņa, LM Komunikācijas departamenta direktore, 7021632, 26497758, vineta.berzina@lm.gov.lv.