darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Cilvēkiem ar invaliditāti nodrošinās asistenta un surdotulka pakalpojumus | 28.08.2012.

esfieg.png - 11.92 KB

Cilvēki ar invaliditāti no 2013.gada saņems asistenta un surdotulka pakalpojumus, bet cilvēki ar redzes invaliditāti pabalstu par asistenta izmantošanu varēs saņemt arī 2013.un 2014.gadā. Par to otrdien, 28.augustā, vienojās valdība, izskatot grozījumus Invaliditātes likumā.

No 2013.gada 1.janvāra saskaņā ar Invaliditātes likumu cilvēkiem ar I vai II invaliditātes grupu un bērniem no 7 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kuriem, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas ieteikumu, individuālajā rehabilitācijas plānā ir noteikta asistenta pakalpojuma nepieciešamība, būs tiesības saņemt šo pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā deklarētās dzīvesvietas pašvaldībā. Pakalpojumu apmaksās no valsts budžeta.

Jaunais asistenta pakalpojums paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem vajadzīgs atbalsts nokļūšanai vietā, kur viņi strādā, mācās, saņem pakalpojumus. Asistenta atbalsts palīdzēs pārvietoties un aprūpēt sevi darba vietā, kā arī nodrošināt saskarsmi.

Šis pakalpojums galvenokārt būs nepieciešams I grupas invalīdiem ar pārvietošanās traucējumiem vai garīga rakstura traucējumiem, II grupas invalīdiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un bērniem invalīdiem. Pēc cilvēku ar invaliditāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju priekšlikuma pakalpojuma apjoms būs atkarīgs no cilvēka sociālajām aktivitātēm.

Tāpat no 2013.gada 1.janvāra cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti būs iespēja saņemt surdotulka pakalpojumu līdz 10 stundām mēnesī,  lai nodrošinātu saskarsmi ar citiem cilvēkiem. Pēc Labklājības ministrijas (LM) aprēķiniem, surdotulka pakalpojums ir nepieciešams 1100 cilvēkiem.

Šiem pakalpojumiem no valsts budžeta papildus nepieciešami 2,32 miljoni latu 2013.gadā, savukārt 2014.un turpmākajos gados - 2,36 miljoni latu gadā.

Līdz 2014.gada 31.decembrim cilvēkiem ar I grupas redzes invaliditāti pagarināta iespēja 10 stundas nedēļā saņemt pabalstu par asistenta pakalpojumu izmantošanu. Šo pabalstu joprojām no Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļiem varēs izmantot tie cilvēki, kuri nesaņem valsts pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana. Plānots, ka no 2015.gada 1.janvāra šai mērķa grupai pabalstu piešķirs no valsts budžeta līdzekļiem.

Šim nolūkam valdība atļāvusi izmantot piešķirto papildu finansējumu 2013.un 2014.gadā ESF finansētās darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū" ietvaros. Savukārt 2015.gadā un turpmāk ik gadu šā pakalpojuma nodrošināšanai būs vajadzīgi 1,28 miljoni latu no valsts budžeta.

Grozījumi Invaliditātes likumā vēl jāpieņem Saeimā.

Atgādinām, ka pabalstu par asistenta izmantošanu 12 latu apmērā (nedēļā) cilvēkiem ar 1.grupas redzes invaliditāti izmaksā Nodarbinātības valsts aģentūra no ESF projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū" līdzekļiem.

Pašlaik pabalstu saņem 1600 cilvēki, tai skaitā cilvēki, kuru invaliditātes cēlonis ir kāda cita saslimšana, bet kuriem vienlaikus ir I grupai atbilstoši redzes traucējumi. Projekta ietvaros šim pasākumam 2012.gadā plānots finansējums apmērs ir 937 tūkst. latu. No tā līdz 1. jūnijam izlietoti 300 tūkst. latu.

Tāpat no 2012.gada 1.septembra valsts apmaksāts asistenta pakalpojums pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai mācību iestādēs būs pieejams bērniem invalīdiem, kā arī pieaugušajiem ar I vai II invaliditātes grupu, ja viņi mācās vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, kā arī profesionālās vidējās izglītības iestādēs.

Informāciju sagatavoja:

Zane Brīvmane, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26134505,  zane.brivmane@lm.gov.lv