darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Izdienas pensiju saņēmējiem plāno izsniegt apliecības | 30.08.2012.

Izdienas pensiju saņēmējiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) plāno izsniegt bezmaksas apliecības, nodrošinot šiem cilvēkiem iespējas saņemt komersantu vai citu iestāžu paredzētos atvieglojumus.

Iepriekšminētais attieksies uz tiem cilvēkiem, kuriem izdienas pensija piešķirta saskaņā ar nolikumu Par izdienas pensijām vai nolikumu Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēju pensijām).

Apliecības būs derīgas līdz brīdim, kamēr cilvēks būs sasniedzis vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu.

To paredz Labklājības ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts Izdienas pensijas saņēmēja apliecības izsniegšanas kārtība, kas ceturtdien, 30.augustā, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Projekts vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Paredzēts, ka izdienas pensijas saņēmēja apliecības 2012.gada beigās varēs saņemt ne tikai tie izdienas pensijas saņēmēji, kuri pensijā dodas šogad, bet arī tie 4,5 tūkst. cilvēki, kuri minēto statusu ieguvuši līdz 2011.gadam. Pēc VSAA aprēķiniem 1 laminētas apliecības izgatavošana maksās 0,08 Ls (ar PVN).

Lai saņemtu apliecību cilvēkam VSAA nodaļā būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz fotogrāfija (3x4 cm). Plānots, ka apliecību izsniegs tajā pašā dienā, kad iesniegta fotogrāfija. Pēc cilvēka lūguma piecu darba dienu laikā apliecību nosūtīs pa pastu ierakstītā vēstulē.

Ja apliecība būs nozaudēta, kļuvusi lietošanai nederīga, prettiesiski atņemta, mainījušies personas dati vai izskats, izdienas pensiju saņēmēji apliecību varēs saņemt atkārtoti. Lai to izdarītu, cilvēkam vai tā pārstāvim VSAA nodaļā būs jāiesniedz iesniegums ar lūgumu izsniegt apliecību un jānorāda iemesls atkārtotas apliecības izsniegšanai. Iesniegumā būs jānorāda vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese. Iesniegumu cilvēks varēs iesniegt arī elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūtīt iesniegumu pa pastu. Par apliecības saņemšanu tās saņēmējam būs jāparakstās izdienas pensiju saņēmēju apliecību izsniegšanas žurnālā.

Pašreiz izdienas pensijas saņēmējiem apliecības neizsniedz. To vietā, lai apliecinātu izdienas pensijas saņēmēja statusu, VSAA cilvēkam izsniedz izziņu (A4 formāta lapa). Tomēr šāda izziņa nav ērti lietojama.

Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties LM mājas lapā sadaļā Aktuāli - Tiesību aktu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv