Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrija ar pašvaldībām diskutēs par iespējām uzlabot iedzīvotāju labklājību | 04.06.2008.

Lai veicinātu Labklājības ministrijas (LM) un pašvaldību sadarbību sociālajā jomā, rīt, 5.jūnijā, plkst. 11.00 notiks ikgadējās ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunās.

Tajās piedalīsies labklājības ministre Iveta Purne un savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis, kā arī LM speciālisti un pašvaldību pārstāvji.

Sarunās plānots diskutēt par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstību reģionos, sociālo iekļaušanu, nodarbinātību, likumdošanu un citiem jautājumiem sociālajā jomā.

Tāpat tikšanās laikā speciālisti plāno pārrunāt un vienoties par iespējamiem risinājumiem nabadzības mazināšanai pašvaldībās, nepieciešamo valsts un pašvaldību sadarbību, sniedzot alternatīvos sociālos pakalpojumus, kā arī iedzīvotāju ar funkcionālajiem traucējumiem nodrošināšanu ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem un tehniskajiem palīglīdzekļiem.

Sarunu dalībnieki arī apmainīsies viedokļiem par valsts līdzdalību sociālo dzīvokļu izveidē, sociālo pakalpojumu kvalitāti, bezdarba samazināšanu reģionos un sociālā dialoga veicināšanu darba aizsardzības jomā.

LM norāda, ka viens no būtiskiem jautājumiem sarunās būs arī ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošana pašvaldībās un Invaliditātes likuma ieviešana.

Ikgadējās sarunas notiks Labklājības ministrijā, Skolas ielā 28, 6.stāva zālē.


Informāciju sagatavoja:
Vineta Bērziņa, LM Komunikācijas departamenta direktores vietniece 7021665, 26497758, vineta.berzina@lm.gov.lv,
Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste 7021666, 26519920, liene.zvereva@lm.gov.lv