darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM ar cilvēku ar invaliditāti pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām pārrunās NAP un ES fondu prioritātes | 12.09.2012.

Labklājības ministrijā (LM) trešdien, 12.septembrī, plkst.13.00 notiks tikšanās ar cilvēku ar invaliditāti pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām, lai pārrunātu priekšlikumus Nacionālā attīstības plāna (NAP) darbībām un Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu nākamā perioda programmas plānošanai.

Tikšanās laikā LM iepazīstinās nevalstisko organizāciju pārstāvjus ar ministrijas sagatavotajiem priekšlikumiem NAP projektā noteikto uzdevumu risināšanai un ES fondu regulu projektos noteikto vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas principu īstenošanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Īstenojot rīcības virzienu Stabili pamati tautas ataudzei, LM piedāvā realizēt atbalsta pasākumus darba, izglītības un ģimenes dzīves saskaņošanai, nodrošinot kvalitatīvu un daudzveidīgu sociālo pakalpojumu pieejamību pašvaldībās, sniedzot daudzpusīgu atbalstu ģimenēm. Lai to paveiktu, LM rosina veikt vairākas darbības, piemēram, paplašināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piedāvājumu dzīvesvietā,  t.sk. nodrošinot valsts sociālās aprūpes centros dzīvojošiem cilvēkiem alternatīvus aprūpes pakalpojumus, cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kuriem daļēji ierobežota rīcībspēja, nodrošināt atbalsta personu pakalpojumus darba, ģimenes un sabiedriskās dzīves organizēšanai u.c.

Rīcības virzienā Cienīgs darbs LM plāno veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju un bezdarbnieku piekļuvi darba tirgum un konkurētspēju, nodrošinot  aktuālu motivācijas, prasmju uzlabošanas un kompetenču celšanas, izglītības un sociālā atbalsta, t.sk. pagaidu darba iespējas, pakalpojumu pieejamību. Virziena īstenošanai LM piedāvā vairākas aktivitātes, tostarp, pilnveidot profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti, lai veicinātu šo cilvēku neatkarīgu dzīvi, integrāciju sabiedrībā un nodarbinātībā.

Savukārt, īstenojot rīcības virzienu Vesels un darbspējīgs cilvēks, LM rosina izveidot objektīvu funkcionēšanas novērtēšanas sistēmu klientu atlasei asistīvo tehnoloģiju un rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanai, nodrošināt tehniskos palīglīdzekļus cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī pilnveidot invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitāti.

Rīcības virziens Kompetenču attīstība paredz attīstīt un nodrošināt iekļaujošu izglītību, t. sk. sociālās atstumtības riskam pakļautiem cilvēkiem, cilvēkiem ar invaliditāti un skolu pametušo (nepabeigušo) integrēšanai izglītības sistēmā. Virziena īstenošanai plānotas vairākas aktivitātes, tostarp, karjeras konsultācijas izglītības iestādēs bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem (uz vietas vai attālināti), speciāli adaptētu vai tehnoloģiski sarežģītu tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana (apmaiņas fonda izveide)  izglītības iestādēm,  kurās mācās izglītojamie ar funkcionāliem traucējumiem.

Atgādinām, ka no 15.augusta līdz 15.septembrim notiek NAP 2014.-2020.gadam sākotnējās redakcijas apspriešana, kad priekšlikumus iesniedz gan valsts iestādes, gan iedzīvotāji. LM, atsaucoties Pārresoru koordinācijas centra aicinājumam, ir iesniegusi virkni priekšlikumu NAP uzdevumu precizēšanai un to ietvaros īstenojamām darbībām.

Ar kopsavilkumu par LM ierosinātajām darbībām NAP uzdevumu ietvaros var iepazīties LM interneta mājaslapā http://www.lm.gov.lv/text/1699.

Uz tikšanos aicinātas nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv cilvēku ar invaliditāti intereses.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv