darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrija ar Eiropas fondu atbalstu pirmo reizi darba devējiem piedāvās iespēju apmācīt savus darbiniekus | 05.06.2008.

Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas fondu atbalstu pirmo reizi piedāvās darba devējiem iespēju apmācīt savus darbiniekus, lai celtu viņu kvalifikāciju, konkurētspēju un nodrošinātu nepieciešamo iemaņu, prasmju un zināšanu apguvi atbilstoši darba tirgus prasībām. Tāda pati iespēja būs arī pašnodarbinātiem, kuri vēlēsies pārkvalificēties.

Šim nolūkam LM ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu plāno ieguldīt gandrīz 13 milj. latu, lai turpmāko piecu gadu laikā apmācītu vairāk kā 11 tūkst. darbinieku un pašnodarbināto visā Latvijā.

Mācīties varēs tie darbinieki un pašnodarbinātie, kuriem ir darba tirgus prasībām nepietiekošs iegūtās izglītības vai profesionālo prasmju līmenis, kas tādējādi rada bezdarba risku. Tāpēc, lai šie darbinieki varētu veiksmīgi turpināt darbu pie sava darba devēja, projekta ietvaros viņiem būs iespēja saņemt vispārējās un speciālās apmācības.

Vispārējo mācību laikā darbinieki un pašnodarbinātie varēs apgūt teorētiskas un praktiskas apmācības, kuras var pielietot ne tikai konkrētajā darba devēja, bet arī citā darba vietā.

Savukārt speciālās mācībās nodrošinās teorētiskas un praktiskas iemaņas, kas ir nepieciešamas, veicot konkrēto darbu esošajā darba vietā.

Lai apmācītu savus darbiniekus, uzņēmumiem un pašnodarbinātiem izstrādātos projektus būs jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūrā pēc projektu atlases konkursa izsludināšanas.

Tas paredzēts šodien, 5.jūnijā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajā Ministru kabineta (MK) noteikumu projektā par ESF aktivitāti „Atbalsts nodarbināto personu un pašnodarbināto personu konkurētspējas veicināšanai un bezdarba prevencijai". Noteikumi vēl jāsaskaņo ar citām ministrijām un jāapstiprina valdībā.

LM ir viena no ES fondu apsaimniekošanas institūcijām, kas atbild par projektu atbilstību nozares politikai un nodrošina efektīvu struktūrfondu līdzekļu izmantošanu nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā. No 2008. līdz 2013.gadam ar 21 ES fondu līdzfinansētu aktivitāšu palīdzību labklājības nozarē plānots ieguldīt 93,4 miljonus latu no Eiropas Sociālā fonda un 11,7 miljonus latu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. Līdz 85% no projekta izmaksām segs Eiropas fondi, bet pārējo - valsts budžets.

Informāciju sagatavoja:
Vineta Bērziņa, LM Komunikācijas departamenta direktores vietniece 7021665, vineta.berzina@lm.gov.lv,
Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste 7021666, 26519920, liene.zvereva@lm.gov.lv.