Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Noslēgušās Labklājības ministrijas un pašvaldību sarunas par sadarbību sociālajā jomā | 05.06.2008.

„Labklājības ministrija ir labs sabiedrotais problēmu risināšanā," ar šādu atziņu šodien noslēdzās Labklājības ministrijas (LM) un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) ikgadējās sarunas, kurās pašvaldību vadītāji, darbinieki un sociālo dienestu pārstāvji vērtēja pērnā gada darbu sociālajā jomā: „mēs esam ļoti apmierināti un gandarīti par līdz šim veiksmīgo sadarbību, jo regulāri kā profesionāļi un eksperti tiekam aicināti piedalīties dažādās darba grupu, speciālistu sanāksmēs un mūsu viedoklis tiek ņemts vērā. Tāpēc šobrīd varu teikt, ka mēs redzam pozitīvu perspektīvu sadarbībai arī nākotnē, lai turpinātu kopīgi un efektīvi risināt problēmas sociālajā nozarē," uzsvēra Ināra Škutāne, LPS Veselības un sociālo jautājumu komisijas vadītāja, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece.

Arī labklājības ministre Iveta Purne (ZZS) pēc dalības sarunās atzina, ka "Latvijas Pašvaldību savienība ir nozīmīgs Labklājības ministrijas sadarbības partneris un ikgadējās sarunas apliecina šīs sadarbības efektivitāti, jo tieši sarunās tiek rasti kompromisi valstiski svarīgos sociālajos un nodarbinātības jautājumos. Turklāt vēlos uzsvērt, ka tieši sociālais darbinieks ir neatsverams resurss ikvienā pašvaldībā, jo tieši viņš ir tas cilvēks, kas spēj īstajā brīdī noteikt problēmas izcelsmes sakni, savlaicīgi to atrisināt, lai veicinātu labvēlīgu sociālo vidi."

Savukārt, lai rastu iespējamos risinājumus nabadzības mazināšanai pašvaldībās, sarunu dalībnieki bija vienisprātis, ka ir vairāk jāatbalsta trūcīgie iedzīvotāji un līdz ar to vismaz par desmit latiem jāpalielina garantētā minimālā ienākuma pabalsta apmērs mazturīgiem cilvēkiem. Pašlaik šis pabalsts ir 27 lati, tāpēc puses vienojās, ka LM pašvaldību vadītājiem izsūtīs ministres parakstītu rekomendējošu vēstuli rast iespēju palielināt šo pabalstu vismaz līdz 37 latiem pašvaldībās, kurās tas vēl nav izdarīts.

LM valsts sekretārs Ringolds Beinarovičs šodien informēja sanāksmē klātesošos, ka jau pirmdien, 9.jūnijā, notiks pirmā augsta līmeņa darba grupas sanāksme, kurā piedalīsies Saeimas deputāti, LPS un LM pārstāvji. Darba grupas uzdevums būs izvērtēt un analizēt esošo sociālo pabalstu sistēmu un uzlabot to.

Tāpat sarunu rezultātā tika secināts, ka arī turpmāk ir nepieciešams apmācīt sociālos darbiniekus, kā arī nepieciešams piešķirt mērķdotāciju arī tiem sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar visām mērķa grupām nevis tikai ar ģimenēm un bērniem.

Savukārt LM speciālisti šodien informēja, ka tiks veidota starpministriju darba grupa, kuras uzdevums līdz nākamajam gadam būs veikt aprēķinus un apzināt nepieciešamos grozījumus dokumentos, kas nepieciešams ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanai pašvaldībās. Darba grupas sastāvā būs gan nozaru ministriju speciālisti, gan atbildīgo padotības iestāžu, nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji.

Šodien tika panākta arī vienošanās, ka ir jāatvieglo tehnisko palīglīdzekļu pieejamība cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem, kā arī jāsamazina rindas. LM speciālisti norādīja, ka jau tuvākajā laikā tiks pārskatīti normatīvie akti, lai atvieglotu tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu, turklāt tiks atvērtas arī trīs jaunas Tehnisko palīglīdzekļu centra filiāles - Liepājā, Alūksnē un, iespējams, arī Jēkabpilī.

Lai regulāri informētu sabiedrību par aktuālo sociālajā jomā un veicinātu tās līdzdalību svarīgu jautājumu risināšanā, katru gadu LM visos Latvijas novados organizēs informatīvos seminārus, kuru laikā iedzīvotāji varēs saņemt sev interesējošo informāciju.

Informāciju sagatavoja:
Ilona Jurševska, LM Komunikācijas departamenta direktore 7021632, 26110065, Ilona.Jursevska@lm.gov.lv
Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste 7021666, 26519920, liene.zvereva@lm.gov.lv.