darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Precizē apmācību jomas pieaugušo cilvēku mūžizglītībai | 17.09.2012.

Nodarbinātie cilvēki neformālās izglītības programmas varēs apgūt četros moduļos pieaugušo mūžizglītībai - valsts valoda, svešvalodas, datorprasmes, kā arī uzņēmējdarbība un pašiniciatīva. Šādu lēmumu pieņēma Labklājības ministrijā (LM) izveidotā Apmācību komisija, izvērtējot apmācību sarakstu pieaugušo iesaistei mūžizglītībā.

Par pieaugušo iesaisti pārējo četru moduļu apmācību programmās (matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās, mācīšanās prasmes, sociālās un pilsoniskās prasmes, kultūras izpratne un izpausme) LM komisija lems kādā no tuvākajām komisijas sēdēm 2012.gada nogalē.

Tāpat komisija atbalstīja nodarbināto cilvēku iespējas pēc izvēles iesaistīties ar darba dzīvi saistīto profesionālās pilnveides programmu apguvē.

Plānots, ka uz iepriekšminētajiem apmācību moduļiem un profesionālās pilnveides programmām interesenti septembra beigās varēs pieteikties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs. Šogad atbalstu varēs saņemt vēl 1000 nodarbinātie cilvēki. Arī 2013. un 2014.gadā turpināsies mūžizglītības projekta īstenošana, paredzētais projekta finansējums šajos gados - 2 miljoni latu.

Komisija uzsver, ka ir būtiski turpināt nodrošināt nodarbinātajiem iedzīvotājiem iespējas pilnveidot kvalifikāciju, prasmes un iemaņas saistībā ar savu profesionālo darbību, lai celtu konkurētspēju un darba ražīgumu, kā arī preventīvi novērstu bezdarba riskus.

Atgādinām, ka apmācību jomas, izglītības programmas, profesijas un sociālās un profesionālās pamatprasmes, kurās nepieciešams veikt bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto cilvēku apmācību, kā arī konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu tematiskās jomas ne retāk kā reizi gadā nosaka labklājības ministra izveidota komisija.

Komisijas sastāvā iekļauti LM, Ekonomikas, Izglītības un zinātnes, Zemkopības ministrijas, NVA, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvji, kā arī eksperti.

Pieaugušo mūžizglītības pasākuma mērķis ir veicināt nodarbināto un pašnodarbināto cilvēku (izņemot valsts civildienesta ierēdņa statusā esošu cilvēku) vecumā no 25 gadiem konkurētspēju, paplašinot mūžizglītības pieejamību visā Latvijas teritorijā un sniedzot iespēju apgūt individuālajām vajadzībām un darba tirgus pieprasījumam atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetences visā mūža garumā.

NVA līdzšinējie projekta īstenošanas rezultāti liecina, ka 80% no cilvēkiem, kuri apguvuši neformālās izglītības programmas, izvēlējušies apgūt dažādas svešvalodas, 5% valsts valodu un 5% apguvuši digitālās prasmes. Minētās prasmes ir vienas no pieprasītākajām, kas atspoguļojas arī darba devēju reģistrēto vakanču prasībās pretendentiem.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.