darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
Cilvēki interesējas par savu pensiju | 06.06.2008.

Labklājības ministrijas (LM) un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras rīkotos seminārus par pensiju jautājumiem reģionos apmeklēja ap 2000 cilvēku, lai noskaidrotu sev interesējošos jautājumus.

Visbiežāk cilvēki vēlējās noskaidrot, vai tiešām no 1.jūnija piemaksas pie vecuma pensijas varēs saņemt arī tie pensionāri, kuriem pensijas ir lielākas par 135 latiem.

LM apstiprina, ka no šī gada 1.jūnija piemaksas pie vecuma pensijām, var saņem arī tie pensionāri, kuru pensijas apmērs ir no 135 līdz 225 latiem. Tāpat ar 1.jūniju tika atcelts apdrošināšanas stāža ierobežojums piemaksas piešķiršanai. Proti, piemaksas varēs saņemt neatkarīgi no darba stāža visi pensionāri, kuriem vecuma pensijas nepārsniegs 225 latus. Šie Labklājības ministrijas grozījumi valsts pensiju likumā jau ir pieņemti Saeimā.

Tāpat semināru apmeklētāji vēlējās izprast, kādēļ tiek veidots sociālā budžeta uzkrājums un kāpēc tas jau šobrīd netiek pilnībā sadalīts trūcīgajiem pensionāriem.

LM skaidro, ka pateicoties sociālās apdrošināšanas budžeta uzkrājumam, LM pēdējos gadus var īstenot vairākus soļus, lai uzlabotu pensionāru situāciju, īpašu vērību pievēršot cilvēkiem ar lielu apdrošināšanas stāžu.
Tomēr šeit būtu jāatceras, ka Latvijā (līdzīgi kā vairumā Eiropas valstu) vērojama visai strauja sabiedrības novecošanās, kas pastiprināsies nākamajos gados. Tā rezultātā, ņemot vērā zemo dzimstību un vidējā mūža ilguma palielināšanos, nākotnē valsts sociālās apdrošināšanas sistēma nonāks budžeta deficīta situācijā. Tāpēc, lai nākotnē tie strādājošie, kuri šobrīd godīgi strādā un maksā nodokļus valstij, varētu saņemt pensiju un citus sociālās apdrošināšanas pakalpojumus atbilstoši veiktajām sociālajām iemaksām, ir nepieciešams savlaicīgi uzkrāt sociālās apdrošināšanas budžeta līdzekļus. Šī iemesla dēļ visa sociālā budžeta uzkrājuma izmantošana šobrīd būtu bezatbildīga.

LM uzskata, ka informatīvie semināri reģionos cilvēkiem ir visnoderīgākie, jo ļauj katram cilvēkam saņemt speciālistu skaidrojumus uz viņam svarīgiem jautājumiem.

Līdz ar to LM, sadarbībā ar atbildīgajām institūcijām (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts nodarbinātības aģentūra, Valsts darba inspekcija, Tehnisko palīglīcekļu centrs u.c) turpinās rīkot informatīvos seminārus ne tikai par pensijām, bet arī par citiem LM kompetences jautājumiem, organizējot regulārus informatīvos seminārus ikkatrā Latvijas novadā.


Informāciju sagatavoja:
Ilona Jurševska, Komunikācijas departamenta direktore, 7021632, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv
Ilze Svikliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste, 7021590, 28341987, ilze.sviklina@lm.gov.lv