Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Apstiprina grozījumus trijās LM struktūrfondu programmu aktivitātēs | 05.02.2008.

05.02.2008. Lai padarītu pieejamākus valsts sniegtos nodarbinātības pakalpojumus un paaugstinātu bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju, Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas fondu atbalstu nākamo septiņu gadu periodā plāno uzlabot gan darba tirgus institūciju infrastruktūru, gan arī veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju iesaistīšanos darba tirgū.

2008. - 2013. gadu periodā darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošanai paredzēti 3,87 miljoni latu. Savukārt bezdarbnieku un darba meklētāju profesionālajai apmācībai, pārkvalifikācijai un kvalifikācijas paaugstināšanai plānotais finansējums ir 23 miljoni latu, no tiem 85% veido ESF finansējums un 15% - valsts budžeta finansējums.

To paredz šodien, 5.februāra, Ministru kabineta sēdē apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitāti „Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana ", Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" aktivitātēm „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" un „Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām".    

Apstiprinātajos grozījumos, atbilstoši struktūrfondu Uzraudzības komitejas lēmumiem, precizēti projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji, kā arī lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņemšanas kārtība. 

Pilnveidojot darba tirgus institūciju infrastruktūru, katrā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālē paredzēts izveidot datorizētu, brīvi pieejamu pašapkalpošanās staciju, kur jebkurš interesents varēs piekļūt apjomīgai vakanču datubāzei. Pakalpojums būs pieejams jebkuram interesentam - gan bezdarbniekiem, gan cilvēkiem, kas vienkārši vēlas atrast labāku darbu. Līdzīgi darba informācijas punkti tiks veidoti arī ārpus NVA, piemēram, Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā un lielākajos iepirkšanās centros, kur darba meklētājiem plānots sniegt arī konsultācijas.

NVA lielākajos klientu apkalpošanas centros tiks ieviesta elektroniska klientu uzskaite, lai optimizētu klientu plūsmu un cilvēkiem noslogotākajās stundās nebūtu jāstāv „dzīvajā rindā". 

Tāpat, lai uzlabotu klientu ērtības un  telpu pieejamību, plānots rekonstruēt atsevišķas NVA filiāles, kā arī ieviest jaunus elektroniskos pakalpojumus. Piemēram, darba devēji vakances varēs reģistrēt elektroniski, un arī bezdarbnieki kursiem varēs pieteikties elektroniski, nenākot uz NVA filiāli.

Savukārt, lai uzlabotu Valsts darba inspekcijas (VDI) darba kvalitāti un inspektoru darba apstākļus, ar ERAF atbalstu plānots aprīkot 70 jaunas darba vietas jaunpieņemtiem speciālistiem. Tāpat VDI būs mācību klase un specializētās literatūras bibliotēka inspektoriem. 

Stiprinot darba tirgus institūciju kapacitāti, paredzēts īstenot darba tirgus institūciju personāla attīstības plānus, pilnveidot kvalitātes vadības sistēmas, kā arī informēt sabiedrību par valsts garantētajiem pakalpojumiem.

Īstenojot bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, laika posmā no 2007. līdz 2013.gadam, atbalstu saņems pavisam 36 tūkst. bezdarbnieki un darba meklētāji. Tādējādi vidēji gadā apmācības būs iespējams nodrošināt ap 6 tūkstošiem bezdarbnieku.

LM prognozē, ka projektu atlase varētu tikt uzsākta 2008. gada februāra beigās pēc tam, kad ES struktūrfondu Uzraudzības komitejā būs apstiprināti projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji.

LM ir viena no ES fondu apsaimniekošanas institūcijām, kas atbild par projektu atbilstību nozares politikai un nodrošina efektīvu struktūrfondu līdzekļu izmantošanu nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā. Septiņos gados ar 22 ES fondu līdzfinansēta projektu konkursa aktivitāšu palīdzību labklājības nozarē plānots iegultīt 93,4 miljonus latu no Eiropas Sociālā fonda un 11,7 miljonus latu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. 

Informāciju sagatavoja:
Vineta Bērziņa,  LM Komunikācijas departamenta direktore 7021632, 26497758, vineta,berzina@lm.gov.lv,
Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste 7021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv