Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Plāno mazināt administratīvo slogu darba aizsardzībā | 18.10.2012.

Labklājības ministrija (LM) ir sagatavojusi izmaiņas vairākos darba aizsardzības jomas normatīvajos dokumentos, kas nepieciešamas, lai samazinātu administratīvo slogu darba aizsardzībā.

Lai samazinātu apmācībām nepieciešamo laiku, plānots noteikt, ka no 2013.gada 1.jūlija darba aizsardzības speciālistu pamatlīmeņa apmācību minimālais apjoms būs 40 stundas. Papildus paredzēta specializēta apmācība 20 stundu apjomā saistībā ar bīstamiem komercdarbības veidiem, piemēram, kokapstrādi, būvniecību, ražošanu, u.c.. Šāda apmācība nepieciešama, jo bīstamo nozaru uzņēmumos darbinieki saskaras ar specifiskiem riskiem un darba aizsardzības speciālistam ir nepieciešamas specifiskas zināšanas par iespējām tos novērst. Šobrīd darba aizsardzības speciālistu minimālais apmācības apjoms ir 160 stundas.

Vienlaikus plānots, ka profesionālās pilnveides izglītības apliecību vai profesionālās ievirzes izglītības apliecību varēs izsniegt cilvēkam, kurš akreditētā izglītības iestādē būs apguvis licencētu izglītības programmu mazākā apjomā nekā šobrīd noteiktās 160 stundas.

LM uzsver, ka tie speciālisti, kas apguvuši pamatlīmeņa apmācību 160 stundu apjomā varēs turpināt strādāt par darba aizsardzības speciālistiem.  

Lai samazinātu administratīvo slogu bīstamo nozaru uzņēmumos, kuros ir nodarbināti vairāk kā pieci nodarbinātie, visus darba aizsardzības speciālista pienākumus no 2013.gada 1.janvāra varēs veikt ne tikai speciālisti ar augstāko izglītību darba aizsardzībā, bet arī speciālisti ar augstāko izglītību dabaszinātnēs, inženier­zinātnēs, veselības aizsardzības jomā vai tiesību zinātnēs. Tāpat speciālistam jābūt vismaz piecu gadu darba pieredzei attiecīgajā profesijā vai darba aizsardzībā, ja viņš apguvis pamatlīmeņa apmācību darba aizsardzībā 160 stundu apjomā.

Sākot ar 2013.gada 1.jūliju, kad plānots uzsākt darba aizsardzības speciālistu apmācību samazinātā apjomā, šajos uzņēmumos varēs strādāt arī speciālisti ar iepriekš minēto izglītību un pieredzi. Lai to darītu, speciālistiem būs jāapgūst pamatlīmeņa apmācība darba aizsardzībā 40 stundu apjomā un specializētā apmācība 20 stundu apjomā atbilstoši komercdarbības veidam, ar kuru uzņēmums nodarbojas.

Savukārt uzņēmumos, kuri nedarbojas bīstamās nozarēs un bīstamo nozaru uzņēmumos, kuros nav vairāk kā pieci nodarbinātie, darba aizsardzības speciālistam būs jāapgūst pamatlīmeņa zināšanas 40 stundu apjomā.

Papildu iepriekšminētajam plānots samazināt darba vides trokšņa mērījumu biežumu, tādējādi samazinot izmaksas darba devējiem. Paredzēts, ka turpmāk trokšņa mērījumi būs jāveic ne retāk kā reizi trijos gados, ja būs konstatēts, ka trokšņa līmenis ir paaugstinājies un rada risku strādājošo drošībai vai veselībai. LM uzsver, ka šis ir arī maksimālais laika periods, kurā jāveic obligātās veselības pārbaudes, ja strādājošais ir pakļauts darba vides troksnim.

Iepriekšminēto paredz LM izstrādātie grozījumi šādos Ministru kabineta noteikumos: Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos, Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju, Kārtība, kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti, Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku.  Izmaiņas ceturtdien, 18.oktobrī, izsludinātas Valsts sekretāru sanāksmē. Tās vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Ar noteikumu projektiem var iepazīties LM mājas lapā sadaļā Aktuāli - Tiesību aktu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.