Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
No amata atstādināta Sociālās integrācijas valsts aģentūras vadītāja R.Simsone | 26.10.2012.

Šodien, 26. oktobrī, labklājības ministre Ilze Viņķele parakstīja rīkojumu, ar kuru uz disciplinārlietas izmeklēšanas laiku no direktores pienākumu pildīšanas tiek atstādināta Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) direktore Regīna Simsone.

Veicot iepriekš uzsāktajā disciplinārlietā par aptuveni 13 000Ls zādzību no kases vairāku gadu garumā, esošo materiālu papildus pārbaudi, ministrijas darbinieki konstatēja, ka aģentūrā 2011. gada laikā pārkāpta virkne likumu un noteikumu - Valsts pārvaldes iekārtas 17. panta pirmās un otrās daļas 1. un 6. punkts, likuma „Par grāmatvedību" 2. un 3. pants, Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumu Nr. 585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" 68.-70.punkts un Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumu Nr.584 „Kases operāciju uzskaites noteikumi" 39.punkts. Aģentūras direktore prettiesiski netika nodrošinājusi tiesību normām atbilstošas grāmatvedības sistēmas (kā iestādes iekšējās kontroles sistēmas) izveidošanu, darbību un uzraudzību, tādējādi cēloņsakarīgi radot Ministru kabineta 02.05.2001. noteikumu Nr. 282 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektrisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 34.1, 34.3. un 35. punkta pārkāpšanu.

Proti, atbilstoši lietā esošajiem materiāliem, konstatēts, ka 2011. gada laikā aģentūras vienā kases aparātā ir veikti vairākkārtīgi skaidras naudas darījumi un to labojumi par kopējo summu 306 350.13 Ls, bet vienlaikus šajos kases aparātā veiktajos procesos nav nodrošināta patiesā naudas plūsmas izsekošana noteiktā laika posmā. Tāpat nav izsekojama katra darījuma norise un tā iegrāmatošanas laikā veikto izmaiņu patiesais pamatojums.

Tādējādi ir radīta prettiesiska situācija, kad ne aģentūras atbildīgās amatpersonas, ne arī grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona nevar gūt patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli un naudas plūsmu, kā arī radot lielu naudas piesavināšanās risku būtiskos apmēros .

Šobrīd LM ir pieņemta virkne lēmumu, lai nodrošinātu SIVA pilnvērtīgu darbības kontinuitāti un novērstu riskus saistībā ar konstatētajiem tiesību pārkāpumiem. Sākot no 29. oktobra uz disciplinārlietas izmeklēšanas laiku aģentūrā darbu uzsāks direktora pienākumu izpildītājs kopā ar krīzes vadības komandu.

 

 

Papildus informācija: Kristīne Liepa, labklājības ministres padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

+371 26318021,

Kristine.liepa@lm.gov.lv