Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 02.11.2012.

Pirmdiena, 5.novembris

Ø      Valsts darba inspekcijas (VDI) pārstāvji plkst. 15.00 Ekonomikas ministrijā piedalīsies Tirgus uzraudzības padomes sēdē.

Ø      Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti veiks:

 • bērnu tiesību ievērošanu Rīgas 96. vidusskolā;
 • bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaudi Jelgavas novada bāriņtiesā.

Ø      Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Siguldas filiālē (Siguldā, Dārza ielā 2a) plkst. 12.00 notiks EURES informatīvā diena.

Otrdiena, 6.novembris

Ø      VDI pārstāvji plkst. 10.30 piedalīsies Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta organizētajā seminārā „Kvalitatīvi darba aizsardzības iepirkumi".

Ø      VBTAI speciālisti:

 • Rēzeknē piedalīsies seminārā „Darbs ar bērniem, kuri bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi";
 • pārbaudīs bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanu Krāslavas BSRC „Mūsmājas" un Pelču speciālajā internātpamatskolā;

Trešdiena, 7.novembris

Ø      Labklājības ministre Ilze Viņķele plkst. 14.00 tirdzniecības parkā „Alfa" piedalīsies ceļojošās izstādes "Tu esi. Tu vari" atklāšanā.

Ø      VBTAI speciālisti:

 • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Rīgas 258. pirmskolas izglītības iestādē un Maltas speciālajā internātpamatskolā;
 • piedalīsies bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides seminārā Rīgā.

Ø      NVA Liepājas filiālē (Liepājā, Graudu ielā 50) plkst.11.00 notiks EURES informatīvā diena.

Ceturtdiena, 8.novembris

Ø      Labklājības ministre I.Viņķele:

o              plkst. 10.00 atklās 3. praktisko konferenci Sociālā darba efektivitāte: problēmas un risinājumi. Konferenci 8.un 9.novembrī organizē Sociālo darbinieku biedrība sadarbībā ar LM un Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolu. Konference notiks Rīgā, Lomonosova ielā ¼;

o              piedalīsies starptautiskā sociālās uzņēmējdarbības forumā "Laiks iesaistīties!". Foruma mērķis ir diskutēt par sociālās uzņēmējdarbības lomu un iespējām biznesa vidē, par iespējām risināt aktuālas sociālās problēmas un par valsts lomu sociālās uzņēmējdarbības regulēšanai un atbalstam. Forumu rīko Sorosa fonds kopā ar Stokholmas ekonomikas augstskolu Rīgā, kā arī Britu padomi.

Ø      LM plkst.12.00 notiks preses brīfings, kurā žurnālistus iepazīstinās ar īstermiņa sociālās apdrošināšanas pabalstu saņēmēju portretu. Pasākumā piedalīsies LM valsts sekretāre Ieva Jaunzeme. Brīfings notiks 3.stāva zālē (sētas māja), Rīgā, Skolas ielā 28.

Ø      LM Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece, ES Nodarbinātības komitejas vadītāja vietniece Ilze Zvīdriņa Briselē vadīs ES Nodarbinātības komitejas Ad Hoc grupas sanāksmi, kurā novērtēs dalībvalstu, kam izteiktas rekomendācijas dzimumu līdztiesības jomā, rekomendāciju izpildes progresu.

Ø      VDI Talsos kino teātrī "Auseklis" plkst. 14.00 organizēs darba aizsardzības filmu pēcpusdienu.

Ø      VBTAI speciālisti:

 • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Rīgas 40. vidusskolā un Liepājas Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskolā;
 • apmeklēs izglītības un bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādes Rēzeknē.

Ø      EURES informatīvās dienas notiks:

 • plkst. 9.00 NVA Daugavpils filiālē (Varšavas ielā 18, Daugavpils);
 • plkst. 10.00 NVA Ventspils filiālē (Pētera ielā 3, Ventspils);
 • plkst. 11.00 NVA Jūrmalas filiālē (Viestura iela 6, Jūrmala, Bulduri);
 • plkst. 11.30 NVA Limbažu filiālē (Vecā Sārmes iela 10, Limbaži).

Piektdiena, 9.novembris

Ø      VBTAI speciālisti:

 • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Ogres novada bērnu namā „Laubere";
 • piedalīsies Jauniešu mājas atklāšanas pasākumā Krāslavas BSRC „Mūsmājas";
 • rīkos konsultāciju dienu Rugāju novada iedzīvotājiem un pašvaldības speciālistiem;
 • pārbaudīs bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas pārbaude Rugāju novada bāriņtiesā.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv