Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrija ir gandarīta par ES dalībvalstu vienošanos par darba laiku un pagaidu darbinieku darba apstākļiem | 10.06.2008.

Labklājības ministrija (LM) ir gandarīta par šonakt Luksemburgā  Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu panākto vienošanos par būtiskām darba tiesību direktīvām, par kurām diskusijas  ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomē noritēja jau vairākus gadus.

LM uzskata, ka grozījumu esošajā darba laika direktīvā un jaunas direktīvas par pagaidu darbinieku darba apstākļiem  pieņemšana ļaus darba devējiem elastīgāk reaģēt uz darba tirgus vajadzībām, vienlaikus pievēršot lielāku uzmanību darbinieku interesēm un viņu veselībai un drošībai darbā.  

LM kopumā pozitīvi vērtē sarežģītu diskusiju rezultātā noslēgto vienošanos, saskaņā ar kuru darba laika direktīvā paredzēts ietvert jaunas normas par ģimenes un darba dzīves saskaņošanu un saglabāt noteikumus par nedēļas maksimālo darba laiku. Vienlaikus paredzēts, ka darba laika direktīva arī turpmāk dalībvalstīm ļaus noteikt, ka darbinieki drīkst strādāt ilgāk, ja viņi to vēlas un ja par to vienojas sociālie partneri.

LM uzsver, ka darba un ģimenes dzīves saskaņošanas veicināšanā būtiska loma ir  tieši sociālajiem partneriem. Latvijā sociālie partneri kopīgi jau ir izstrādājuši un popularizē vadlīnijas elastīgai darba laika organizācijai, lai sekmīgāk izmantot pieejamos darbaspēka resursus.

LM pozitīvi vērtē arī vienošanos par pagaidu darbinieku darba apstākļu direktīvu. Paredzēts, ka, ja vien sociālie partneri nevienosies citādi, tad jau no pirmās dienas pagaidu darbinieku tiesības būs tādas pašas kā citiem darbiniekiem tajā uzņēmumā, kurā viņi ir nosūtīti strādāt. Latvijā ir maz aģentūru, kuras piedāvā pagaidu darbinieku pakalpojumus, un nav īpaša regulējuma par pagaidu darbinieku darba apstākļiem, tāpēc direktīvas  pieņemšana varētu veicināt šīs jomas pilnveidošanu.

Abu iepriekšminēto direktīvu pieņemšana vēl ir atkarīga no Eiropas Parlamenta nostājas. Kad direktīvas būs pieņemtas, tajās ietverto prasību ieviešana Latvijā notiks, vienojoties ar sociālajiem partneriem.

Informāciju sagatavoja:

Vineta Bērziņa, Komunikācijas departamenta direktores vietniece, 67021665, 26497758,  vineta.berzina@lm.gov.lv