darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Sagatavoti nosacījumi reģionālās mobilitātes pasākuma ieviešanai | 15.11.2012.

2013.gadā plānots ieviest reģionālās mobilitātes atbalsta pasākumu Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana, tādējādi atbalstot tos bezdarbniekus, kuri ir gatavi tuvināties darbavietām un strādāt Latvijā.  

Ar Mobilitātes pasākumu paredzēts nodrošināt darbaspēka pārvietošanos valsts iekšienē - nevis projām no Latvijas, bet uz darbu citā Latvijas apdzīvotā vietā vismaz 20 km attālumā no atbalsta saņēmēja deklarētās dzīvesvietas. Tas nozīmē, ka bezdarbniekiem piedāvās iespēju no savas dzīves vietas nokļūt līdz darba vietai, kas bez atbalsta saņemšanas nebūtu izdevīgi vai būtu pat neiespējami.

Pasākumu 2013.gadā plānots uzsākt pilotprojekta veidā, lai noteiktu tā efektivitāti un ietekmi uz darba tirgu. Pilotprojekta ieviešanas sākotnējā fāzē atbalsts sākotnēji būs paredzēts tiem darbiniekiem, kuru deklarētā dzīvesvieta vai darba vieta būs administratīvajā teritorijā, kurā bezdarba līmenis ir augstāks. Kopumā mobilitātes pasākuma laikā atbalsts plānots 350 cilvēkiem. Ja plānotā darbavieta atradīsies reģionā ar zemāku bezdarba līmeni (piemēram, Rīgā vai Rīgas reģionā), tad darbinieki varēs pretendēt uz atbalstu tikai gadījumos, ja darba devējs vienlaicīgi plāno izveidot vismaz 25 darbavietas Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrētajiem bezdarbniekiem.

Iepriekšminēto paredz LM izstrādātie grozījumi Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem. Projekts ceturtdien, 15.novembrī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē, tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Mobilitātes pasākuma ietvaros cilvēkiem plānots kompensēt:

-          transporta izmaksas regulāriem (vismaz divas reizes mēnesī) braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darba vietu un atpakaļ

-          dzīvokļa īres izdevumus, ja nav iespējams katru darba dienu braukt uz darba vietu un atpakaļ (nekursē sabiedriskais transports vai regulāra ikdienas braukšana ir finansiāli neizdevīga un laikietilpīga).

Paredzēts, ka atbalsta saņēmējs par pirmajiem četriem darba tiesisko attiecību mēnešiem kopā varēs saņemt ne vairāk kā 280 latus. Attiecīgo summu plānots izmaksāt pa mēnešiem. Atbalsta saņēmējs avansā saņems 100 latus, lai nodrošinātu to, ka jau pašā darba tiesisko attiecību sākumā darbiniekam ir pieejami līdzekļi, kas kompensē vai daļēji kompensē transporta un īres izdevumus, kā arī reģionālajā griezumā izlīdzinātu izmaksu kompensācijas.

Pēc pirmā darba tiesisko attiecību mēneša, kad būs iespēja faktiski noteikt radušās īres un transporta izmaksas, atbalsta saņēmējam NVA būs jāiesniedz īres vai transporta izdevumu apliecinoši dokumenti. Tie nepieciešami, lai NVA varētu aprēķināt nākamajiem mēnešiem piešķiramo atlīdzības  apmēru. Atlīdzības apmēra summu noteiks vienu reizi finanšu atbalsta laikā, t.i., pēc pirmā darba tiesisko attiecību mēneša.

Savukārt, ja atbalsta saņēmējs spēs pamatot, ka ir izlietojis visu avansa maksājumu pirmā mēneša laikā, tad nākamos trīs mēnešus atlīdzības apmēru noteiks 60 latu apmērā (maksimālā iespējamā robeža). Ja izdevumi būs zemāki, tad atlikumu, kas būs palicis no pirmajā mēnesī saņemtā 100 latu avansa, ņems vērā, nosakot atlīdzības apmēru nākamajiem mēnešiem. Piemēram, ja atbalsta saņēmējs būs saņēmis 100 latus, bet no tiem faktiski izlietojis 60 latus, tad nākamajos trīs darba tiesiskajos attiecību mēnešos viņam izmaksās 46,66 latus katru mēnesi.

Ja pasākuma laikā atbalsta saņēmējs saslims, atlīdzības izmaksu viņa slimības laikā apturēs un atbalsta saņemšanas laiku pagarinās. Uz Mobilitātes atbalsta pasākumiem cilvēks atkārtoti varēs pretendēt ne agrāk kā 36 mēnešus pēc tam, kad būs beidzies iepriekšējais finanšu atbalsts. Vienlaikus plānots, ka atbalsta saņēmējam būs pienākums atlīdzināt NVA finanšu atbalsta pārmaksāto summu par periodu, kurā viņš vairāk nav bijis darba tiesiskajās attiecībās. 

Lai darbinieks saņemtu iepriekšminēto atbalstu, NVA ņems vērā vairākas prasības. Proti, skatīsies vai cilvēki bezdarbnieka statusā būs atradušies ilgāk par 6 mēnešiem, vismaz gadu dzīvos deklarētajā dzīvesvietā, darba vieta atradīsies vismaz 20 km attālumā, NVA nebūs reģistrēta darbiniekam līdzvērtīga un dzīvesvietai tuvāka darba vieta, ar darbinieku būs nodibinātas darba tiesiskās attiecības uz nenoteiktu laiku un alga vismaz minimālās mēneša darba algas apmērā.

Ar noteikumu projektu var iepazīties LM mājas lapā sadaļā Aktuāli - Tiesību aktu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

NVA statistika šobrīd liecina, ka reģionos pastāv krasas bezdarba līmeņa atšķirības. Tās izskaidrojamas ar vairākiem apstākļiem (tautsaimniecības attīstība, ekonomiskā aktivitāte, darbaspēka pieprasījums un piedāvājums konkrētā reģionā utml.). Piemēram, Latgales reģionā bezdarba līmenis uz 2012.gada 4.novembri bija 21,3% jeb 29,3 tūkst. cilvēki bez darba. Vidzemes reģionā bezdarba līmenis ir sasniedzis 12,9 %, bet viszemākais bezdarba līmenis ir Rīgas reģionā - 7%.

Pēc NVA informācijas uz 2012.gada 30.septembri bezdarbnieka statusā ilgāk kā sešus mēnešus atradās 72, 1 tūkst. bezdarbnieki, no kuriem 22, 9 tūkst. ir reģistrēti Latgales reģionālajās filiālēs.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.