Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministre: kopīgiem spēkiem panākta Latvijas pievienošanās ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām | 16.06.2008.

Labklājības ministre Iveta Purne (ZZS) ir gandarīta par Ministru kabineta komitejas šodienas vienoto lēmumu akceptēt Latvijas pievienošanos ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām.

„Šis ir būtisks panākums, jo pateicoties Saeimas un  nevalstisko organizāciju aktīvai rīcībai mums tomēr ir izdevies panākt Ministru kabineta komitejas atbalstu Konvencijas parakstīšanai un varēsim sākt apjomīgo darbu pie Konvencijas ratifikācijas," norāda I. Purne.

Konvencijas ratificēšanai Labklājības ministrija jau tuvākā laikā veidos darba grupu, kurā tiks uzaicināti gan atbildīgo ministriju, gan citu institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuru darbības joma skar  personu ar invaliditāti intereses. Paredzams, ka darba grupa līdz šā gada 31.decembrim izvērtēs Latvijas Republikas normatīvo aktu atbilstību Konvencijas prasībām un līdz nākamā gada 1.maijam izstrādās rīcības plānu Konvencijas ratifikācijas nodrošināšanai.  

ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām parakstīšana ir būtiska, jo demonstrē mūsu valsts attieksmi pret cilvēkiem ar invaliditāti un vēlmi viņus integrēt sabiedrībā, turklāt Latvija bija palikusi pēdējā Eiropas Savienības dalībvalsts, kas Konvenciju nebija parakstījusi, norāda ministre.

Jau ziņots, ka konvencija „Par personu ar invaliditāti tiesībām" tika iesniegta valdībai parakstīšanai jau pagājušā gada augustā, bet, ņemot vērā to, ka pēc valdības pieprasījuma bija jāveic konvencijas ieviešanai nepieciešamo pasākumu apzināšana un ar šiem pasākumiem saistīto izmaksu aprēķins, Konvencijas parakstīšanas process būtiski ieilga.

Konvencija aicina uz nediskriminējošu attieksmi un vienlīdzīgu, taisnīgu pieeju visās dzīves jomās - izglītībā, veselības aprūpē, darbavietā, ģimenes dzīvē, kultūras un sporta pasākumos, kā arī, piedaloties politiskajā un sabiedriskajā dzīvē. Konvencijas mērķis ir nodrošināt, ka visas personas ar invaliditāti tiek vienlīdzīgi atzītas likuma priekšā un var izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības.

I. Purne atzīst, ka lielākā daļa konvencijas nosacījumu jau ir ietverti Satversmē, tai pakārtotajos tiesību aktos, kā arī politikas plānošanas dokumentos, kas jau šobrīd paredz valsts pienākumu ievērot vienlīdzības principu un nepieļaut diskrimināciju, tostarp arī attiecībā uz personām ar invaliditāti.

Ņemot vērā Konvencijai pievienojušos dalībvalstu sociālās drošības sistēmas, kā arī ekonomiskās attīstības līmeņa atšķirības, Konvencija nepieprasa tās tūlītēju ratifikāciju. Ar Konvencijas parakstīšanu valsts neuzņemas saistības par Konvencijas nosacījumu izpildi, taču tai jāatturas no darbībām, kas vērstas pret Konvencijas objektu un mērķi.

Informāciju sagatavoja:

Gunta Skrebele, labklājības ministres preses sekretāre, 7021685; 29494943; gunta.skrebele@lm.gov.lv