darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
LM: apliecību ieviešana tirdzniecībā mazinās nereģistrēto nodarbinātību | 18.06.2008.

Nodarbināto apliecību ieviešana nozarēs, kurās visbiežāk konstatēta nereģistrētā nodarbinātība, tai skaitā, arī tirdzniecībā, mazinās iespējas cilvēkiem strādāt nelegāli un nodrošinās kontrolējošām institūcijām operatīvāku informāciju par nodarbināto cilvēku statusu, uzsver Labklājības ministrija (LM).

Pēc Valsts darba inspekcijas (VDI) datiem pērn vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība bija otra lielākā nozare, kurā inspekcija atklāja 286 nereģistrēti nodarbinātus cilvēkus. Tas ir 10% no kopējā atklātā nereģistrēti nodarbināto cilvēku skaita, kas ir 2846 cilvēki.

LM norāda, ka nelegāli strādājot un saņemot algu aploksnēs, cilvēki ir sociāli neaizsargāti darba zaudēšanas, darbā gūtās traumas, saslimšanas, arodslimības vai pensijas vecuma sasniegšanas gadījumā, jo par viņiem netiek maksāti nodokļi.

Lai mazinātu nereģistrēto nodarbinātību, LM informatīvajos ziņojumos „Par nepieciešamajiem priekšlikumiem nelegālās un nereģistrētās nodarbinātības ierobežošanai" un „Par vienota nodarbināto personu reģistra izveidošanas nepieciešamību" iekļauta nodarbināto apliecību ieviešana nereģistrētās nodarbinātības riska nozarēs.

Saskaņā ar tiem, šobrīd tiek veiktas izmaiņas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības organizēšanas kārtībā, lai ieviestu nodarbināto apliecības tirdzniecībā strādājošiem darbiniekiem. Tās paredz, ka apliecībās būs jāiekļauj darbinieka fotogrāfija, vārds, uzvārds un darba vai uzņēmuma līguma noslēgšanas datums. Darba devēji būs administratīvi atbildīgi par apliecību nelietošanu. Minētās izmaiņas līdz 1.jūlijam jāsagatavo Ekonomikas ministrijai. Pēc aptuveniem darba devēju aprēķiniem, vienas apliecības izgatavošanas izmaksas ir vidēji no 0,20 santīmiem līdz 1 latam.

Iepriekšminēto apliecību ieviešanu tādās paaugstināta riska nozarēs, kā būvniecībā, mežsaimniecībā un tirdzniecībā šī gada martā vienprātīgi atbalstīja Nacionālās trīspusējās sadarbības padomē, kurā piedalās arī sociālie partneri.

Tāpat šo apliecību ieviešana tirdzniecībā atvieglos kontrolējošo institūciju - VDI un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) darbu, nodrošinot tām operatīvāku informāciju par nodarbināto cilvēku statusu. Patlaban darba devēji VDI inspektoriem nesniedz patiesas ziņas par saviem darbiniekiem, apgalvojot, ka darbinieki tikai šodien ir pieņemti darbā un viņus reģistrēs VID teritoriālajā iestādē līdz nākamā mēneša piektajam datumam. Tā rezultātā darba devēji nodarbina darbiniekus bez darba līguma un nemaksā valstij nodokļus.

Atgādinām, ka jau šobrīd nodarbināto apliecības izmanto būvniecības nozarē. Saskaņā ar noteikumiem par darba aizsardzības prasībām, veicot būvdarbus galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums sagatavot būvobjektos nodarbināto apliecības un kontrolēt, lai būvobjektā neiekļūtu nepiederošas personas bez apliecībām. Tās ir nepieciešamas gadījumos, kad būvdarbus vienā būvobjektā veic vairāki darbuzņēmēji.

Informāciju sagatavoja 

Vineta Bērziņa,  Komunikācijas departamenta direktores vietniece 7021665, 26497758, vineta.berzina@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste 7021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv