darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Disciplinārlietu izmeklēšana SIVA pagarināta līdz februārim | 07.12.2012.

Labklājības ministrija (LM), izvērtējot Valsts kontroles 07.11.2012. likumības revīzijas ziņojumu, ir ierosinājusi jaunas disciplinārlietas, tādējādi pagarinot pret Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) amatpersonām iepriekš ierosināto disciplinārlietu izmeklēšanas termiņu līdz 2013.gada 6.februārim.

LM vairāku SIVA ierēdņu rīcībā ir konstatējusi jaunus tiesību normu pārkāpumus. Tā rezultātā 6.decembrī ierosinātas disciplinārlietas pret SIVA direktori R.Simsoni un direktores p.i. I.Misūnu par iespējamu Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma 36.panta otrajā daļā paredzēto disciplinārpārkāpumu (pienākumu nekvalitatīva pildīšana, kā rezultātā valstij nodarīts būtisks mantisks zaudējums).

Vienlaikus, pamatojoties uz Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma 23.panta pirmo daļu un 25.panta otro daļu, LM nolēma apvienot 26.oktobrī un 6.decembrī ierosinātās disciplinārlietas pret R.Simsoni vienā disciplinārlietā un pagarināt tās izmeklēšanas termiņu līdz 2013.gada 6.februārim.

Tāpat vienā disciplinārlietā apvienotas 6.novembrī un 6.decembrī ierosinātās disciplinārlietas pret I.Misūnu un līdz 2013.gada 6.februārim pagarināts tās izmeklēšanas termiņš.

Saskaņā ar LM rīkojumu R.Simsonei un I.Misūnai līdz 20.decembrim jāiesniedz paskaidrojumi LM par konstatēto tiesību normu pārkāpumiem, t.sk. jāiesniedz dokumenti, kas apliecina paskaidrojumos norādīto argumentu, faktu un apstākļu patiesumu, kā arī par jau veiktajām darbībām un pieņemtajiem lēmumiem (ja tādi ir) šo pārkāpumu novēršanā.

LM joprojām turpina arī iepriekš ierosināto disciplinārlietu izmeklēšanu pret pārējiem SIVA darbiniekiem.

Atgādinām, ka paralēli pārbaudēm saistībā ar iepirkumu procedūrām LM jau kopš oktobra strādā pie tā, lai nepieļautu VK ziņojumā minētos pārkāpumus nākotnē, mazinātu un novērstu riskus prettiesiskai rīcībai ar valsts mantu. Proti, tiek pārskatīti iekšējie normatīvie akti saistībā ar kases operācijām, darbību ar elektroniskajiem kases aparātiem, tiek vērtēta iespēja SIVA transportam uzstādīt GPS, lai novērstu nesaimniecisku, iespējams prettiesisku rīcību ar aģentūras līdzekļiem. Tāpat tiek izskatīts jautājums par VK ziņojumā minēto nomas līgumu laušanu un sekām, kādas radīsies šo līgumu laušanas sakarā, utt.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, e-pasts marika.kupce@lm.gov.lv.