Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Aprēķināta valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likme konkrētām maksātāju kategorijām 2013.gadam | 11.12.2012.

Labklājības ministrija (LM) 2013.gadam ir aprēķinājusi valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmi obligāti sociāli apdrošināmiem cilvēkiem un tiem, kuri valsts sociālajai apdrošināšanai pievienojušies brīvprātīgi.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 11.decembrī, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2013. gadā.

Nākamgad, tāpat kā šogad, obligātās sociālās iemaksas strādājošajiem būs jāveic 35,09% apmērā no darba ienākumiem, no kuriem 24,09% veiks darba devējs, un 11% - darba ņēmējs.

Savukārt darba ņēmējiem, kuri ir sasnieguši pensijas vecumu, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) nākamajā gadā obligāto iemaksu likme būs 30,13%, kur darba devējs maksās 20,68 % , bet darba ņēmējs - 9,45 % (2012.gadā - 20,80 % un 9,50 %).

Tiem darba ņēmējiem, kuri saņem izdienas pensijas vai invalīdiem - valsts speciālās pensijas saņēmējiem, 2013.gadā iemaksu likme būs 32,55%, kur darba devējs maksās 22,35 %, bet darba ņēmējs - 10,20 % (2012. gadā - 22,53 % un 10,29 %).

Obligātā sociālo iemaksu likme pašnodarbinātajam 2013.gadā noteikta 32,17% apmērā.

Savukārt cilvēkiem, kuri pensiju apdrošināšanai pievienojušies brīvprātīgi, iemaksu likme 2013.gadā būs 26,60 % (2012. gadā - 26,74%). Pašnodarbināto laulātajiem, kuri nav sasnieguši pensijas vecumu, brīvprātīgo iemaksu likme pensiju, invaliditātes, maternitātes un slimības, kā arī vecāku apdrošināšanai 2013.gadā noteikta 33,19% (2012. gadā - 33,18 %).

Obligāto iemaksu likme atsevišķām maksātāju kategorijām 2013.gadā.

Darba ņēmēji, kuri apdrošināti visiem sociālās apdrošināšanas veidiem

35,09%

Darba ņēmēji, kuri sasnieguši pensijas vecumu vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi)

30,13%

Darba ņēmēji, kuri ir izdienas pensijas saņēmēji vai invalīdi- valsts speciālās pensijas saņēmēji

32,55%

Darba ņēmēji, kuri tiek nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā

31,45%

Darba ņēmēji, kuri sasnieguši pensijas vecumu, un tiek nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā

26,60%

Pašnodarbinātie

32,17%

Pašnodarbinātie, kuri sasnieguši pensijas vecumu

29,71%

Namīpašnieki, zemes iznomātāji

29,02%

Ārvalstu darba ņēmēji pie darba devēja - ārvalstnieka

33,19

Kopējie sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi 2013. gadā plānoti 1,36 mljrd. latu apmērā, izdevumi - 1, 42 mljrd. latu apmērā, savukārt finansiālā bilance plānota negatīva - 56, 2 milj. latu apmērā.

2012. gada septembrī mūsu valstī bija 875 353 obligāti sociāli apdrošinātie cilvēki (darba ņēmēji un pašnodarbinātie), savukārt 125 bija brīvprātīgi sociāli apdrošinātie cilvēki, t.sk., mikrouzņēmuma nodokļa maksājoša uzņēmuma darbinieki.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.