Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
No 2013.gada precizēs NVA statusu | 18.12.2012.

No 2013. gada 1. janvāra precizēs Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) statusu no pašreizējās valsts iestādes - valsts aģentūras uz labklājības ministra pārraudzībā esošu tiešās pārvaldes iestādi.

Minētās izmaiņas nepieciešamas, jo ministrijām saskaņā ar Publisko aģentūru likuma pārejas noteikumu 2. punktu ir jāizvērtē valsts aģentūru darbības atbilstība minētā likuma prasībām. Pēc tam valdībai līdz 2013. gada 1. janvārim jāpieņem lēmums par attiecīgās aģentūras darbības turpināšanu, likvidēšanu vai reorganizēšanu.

Izvērtējot NVA darbības atbilstību valsts aģentūras statusam, Labklājības ministrija konstatēja, ka tā atbilst tiešās pārvaldes iestādes statusam, jo NVA funkciju īstenošanai finansējums pilnā apmērā tiek nodrošināts no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un maksas pakalpojumi pārvaldes uzdevumu veikšanai netiek sniegti.

Paredzēts, ka NVA arī turpmāk pārraudzīs aktīvo nodarbinātības pasākumu un bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu īstenošanu un izmaksu analīzi, pildīs Eiropas Savienības (ES) fondu vadībā iesaistītās otrā līmeņa starpniekinstitūcijas vai sadarbības iestādes uzdevumus, nodrošinās ES fondu projektu iesniegumu vērtēšanu, slēgs līgumus par projektu īstenošanu, nodrošinās to uzraudzību un kontroli, nodrošinās inovatīvu metožu un risinājumu izstrādi un to ieviešanu darbā ar bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautajām personām un sadarbības partneriem, uzturēs un sistemātiski atjaunos NVA funkciju izpildei nepieciešamās datubāzes, nodrošinās Latvijas Republikas darbību Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklā (EURES).

Plānots, ka NVA divas reizes gadā būs jāiesniedz pārskati par tās funkciju izpildi, kā arī par budžeta līdzekļu izlietojumu. Pašreiz NVA darbību reglamentē 2003. gada 29. jūlijā apstiprināts nolikums.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 18.decembrī, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.