Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
No 2013.gada precizēs VSAA statusu | 18.12.2012.

No 2013. gada precizēs Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) statusu no pašreizējā valsts iestādes - valsts aģentūras uz labklājības ministra pārraudzībā esošu tiešās pārvaldes iestādi.

Minētās izmaiņas nepieciešamas, jo ministrijām saskaņā ar Publisko aģentūru likuma pārejas noteikumu 2. punktu ir jāizvērtē valsts aģentūru darbības atbilstība minētā likuma prasībām. Pēc tam valdībai līdz 2013. gada 1. janvārim jāpieņem lēmums par attiecīgās aģentūras darbības turpināšanu, likvidēšanu vai reorganizēšanu.

Izvērtējot VSAA darbības atbilstību valsts aģentūras statusam, Labklājības ministrija konstatēja, ka tā atbilst tiešās pārvaldes iestādes statusam, jo VSAA tiek finansēta no valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu īpašiem mērķiem iezīmētajiem ieņēmumiem.

Paredzēts, ka VSAA arī turpmāk īstenos valsts politiku sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pabalstu jomā, kā arī administrēs valsts izdienas pensijas un valsts fondēto pensiju shēmu, proti, nodrošinās valsts sociālās apdrošināšanas pensiju, pabalstu, atlīdzību, valsts izdienas pensiju un valsts sociālo pabalstu piešķiršanu un izmaksu. Plānots, ka VSAA divas reizes gadā būs jāiesniedz pārskati par tās funkciju izpildi, kā arī par budžeta līdzekļu izlietojumu.

Jaunais VSAA nolikums stāsies spēkā vienlaikus ar grozījumiem likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu". Pašreiz VSAA darbību reglamentē 2011.gada 21.jūnijā apstiprināts nolikums.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 18.decembrī, valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nolikums.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.