Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministre: dzimumu līdztiesības pasākumu finansēšana ir pamatota | 25.06.2008.

Labklājības ministre Iveta Purne (ZZS) noraida šodien laikrakstā „Dienas Bizness" paustos aizsardzības ministra Vineta Veldres izteikumus, ka Labklājības ministrija, iespējams, nelietderīgi plāno tērēt valsts budžeta līdzekļus, īstenojot Programmu dzimumu līdztiesības īstenošanai 2007.-2010.gadam.

„Esmu neizpratnē par aizsardzības ministra pausto viedokli, jo visi izdevumi paredzēti tādu mērķu sasniegšanai, kas ir svarīgi pat visstingrākās taupības apstākļos. Līdz 2010.gadam plānots būvēt un renovēt bērnu dārzus, palielināt pabalstus vecākiem, nodrošināt vardarbības upuru rehabilitāciju, kā arī veicināt nodarbinātību."

No visiem programmas līdzekļiem 65% jeb 14,4 miljonus latu apgūs Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, lai uzceltu vai rekonstruētu 26 bērnu dārzus, kā arī renovētu 13 alternatīvās aprūpes centrus.

Labklājības ministrija Programmas ietvaros no 2009.gada palielinās paternitātes pabalsta apmēru, lai bērnu tēvi, atrodoties kopā ar mazuļiem, saņemtu pabalstu 100% apmērā no algas. Tāpat, ar 2009.gadu  tiks uzlabota no vardarbības ģimenē cietušo bērnu sociālā rehabilitācija. Šiem un citiem pasākumiem Labklājības ministrija izlietos 26% jeb 5,8 miljonus latu.

Programmas ietvaros tiek īstenoti četri pētījumi, lai ministriju īstenotās nozaru politikas atbilstu reālajām sabiedrības vajadzībām. Labklājības ministrija plāno novērtēt valstī īstenoto politiku ietekmi uz sieviešu un vīriešu stāvokli, kā arī iestāžu sadarbību vardarbības ģimenē novēršanai. Savukārt, Izglītības un zinātnes ministrija izvērtēs šķēršļus sieviešu iesaistei zinātnē, bet Veselības ministrija - atšķirības sieviešu un vīriešu dzīvesveidā, kas izskaidrotu būtiskās atšķirības abu dzimumu veselības rādītājos. Šo pētījumu kopsumma sastāda mazāk nekā vienu procentu (0,71 % jeb 157 700 latu) no Programmas budžeta.

Ne mazāk kā 63% Programmas līdzekļu ir ES struktūrfondu atbalsts.

Pārējos Programmā paredzētos pasākumus īstenos Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Finanšu ministrija, Tiesībsargs un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. Visu minēto iestāžu plānotie pasākumi ir iekļauti Programmā, lai būtu iespējams koordinēti risināt šādu starpsektorālu jautājumu, kā arī ļautu ikvienam interesentam gūt pārskatu par Latvijas plānoto vienlīdzīgu tiesību un iespēju nodrošināšanā sievietēm un vīriešiem.

Informāciju sagatavoja:

Gunta Skrebele, labklājības ministres preses sekretāre, 7021685; 29494943; gunta.skrebele@lm.gov.lv