darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
ES izvērtēts Latvijas progress par nodarbinātības rekomendāciju izpildi | 15.01.2013.

Aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, t.sk. Latvijā, jābūt mērķētiem un efektīviem, veicot arī padziļinātus šādu pasākumu ietekmes novērtējumus, atzīst ES Nodarbinātības komiteja, novērtējot dalībvalstu progresu attiecībā uz ES Padomes izteiktajām rekomendācijām aktīvo darba tirgus politikas pasākumu un nodarbinātības dienestu jomā.

Vienlaikus ES dalībvalstīs jānodrošina efektīva publisko nodarbinātības dienestu darbība, tostarp, sniedzot individuālu atbalstu bezdarbniekiem.

Izvērtējot situāciju Latvijā, ES Nodarbinātības komiteja pozitīvi novērtēja nodarbinātības pasākumiem paredzēto finansējuma paaugstinājumu. Vienlaikus uzsvēra nepieciešamību precīzi mērķēt atbalstu, lai to saņemtu tie bez darba esošie cilvēki, kuriem atbalsts ir tiešām nepieciešams, lai iekļautos darba tirgū.

ES Nodarbinātības komiteja vienojās tālākus secinājumus par Latvijas progresu izdarīt pavasarī pēc pētījuma  "Latvija: kurš ir bezdarbnieks, ekonomiski neaktīvais un trūcīgais?" rezultātu iegūšanas un jauno pasākumu (reģionālā mobilitāte un atbalsts ilgtermiņa bezdarbniekiem ar atkarības problēmām) īstenošanas.

Atgādinām, ka 2013.gada 10.janvārī notika ES Nodarbinātības komitejas Ad Hoc grupas sanāksme, kurā vērtēja ES dalībvalstu progresu attiecībā uz ES Padomes izteiktajām rekomendācijām aktīvo darba tirgus politikas pasākumu un nodarbinātības dienestu jomā. Šādas rekomendācijas ir izteiktas Spānijai, Vācijai, Francijai, Ungārijai, Čehijas Republikai, Slovākijai, Bulgārijai, Latvijai un Lietuvai. Novērtēšana notika divās grupās, vienu vadīja ES Nodarbinātības komitejas vadītājs Miks Vūlijs, otru - ES Nodarbinātības komitejas vadītāja vietniece/Ad Hoc grupas vadītāja Ilze Zvīdriņa.

Novērtēšanā Eiropas Komisija (EK) iepazīstināja ar prezentāciju par aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem un publisko nodarbinātības dienestu reformām ES. Tālāk EK sniedza savu vērtējumu par situāciju un progresu konkrētajā dalībvalstī, kam sekoja citu ES dalībvalstu vērtējums un sekojoši jautājumi.

EK sagatavotie vispārējie materiāli vērtēšanas veikšanai (angļu valodā):

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/18_almp_and_employment_services.pdf

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/18b_almp_and_employment_services.pdf

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.