darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM rosina vienkāršot tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu | 26.06.2008.

Lai cilvēkiem ar invaliditāti veicinātu tehnisko palīglīdzekļu pieejamību, Labklājības ministrija (LM) rosina papildināt tehnisko palīglīdzekļu klāstu un vienkāršot tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas kārtību.

Tā, piemēram, lai pieteiktos nepieciešamā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, cilvēki nepieciešamos dokumentus Tehnisko palīglīdzekļu centram (TPC) varēs nosūtīt pa pastu vai nodot ar trešās personas palīdzību, personīgi ierodoties tikai tad, kad tehniskais palīglīdzeklis tiks izsniegts. 

Savukārt gadījumā, ja cilvēks TPC nevarēs ierasties personīgi uz funkcionālo traucējumu novērtēšanu, lai saņemtu tehnisko palīglīdzekli, TPC darbinieks - ergoterapeits - veiks mājas vizīti, kura pirmās grupas invalīdiem būs bez maksas.

Turpmāk, lai pieteiktos tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, cilvēki TPC varēs iesniegt ārstējošā ārsta vai funkcionālā speciālista atzinumu, bet, pretendējot uz tehnisko palīglīdzekli, kas paredzēts, lai novērstu vai atvieglotu invaliditātes izraisītus funkcionālos traucējumus - invalīda apliecības kopiju. 

Tāpat tiktu paplašināts arī to cilvēku loks, kuri tehniskos palīglīdzekļus varēs saņemt steidzamības kārtā.

Tā, piemēram, tehniskos palīglīdzekļus steidzamības kārtā varēs saņemt cilvēki pēc ekstremitāšu amputācijām un pēc acs vai acs dobuma operācijām. Tāpat steidzamības kārtā tehniskais palīglīdzeklis tiktu izsniegts arī gadījumos, ja ir mainījies cilvēka funkcionālo traucējumu veids vai smaguma pakāpe un esošais tehniskais palīglīdzeklis kļuvis cilvēkam nepiemērots.

LM rosina arī papildināt no valsts budžeta līdzekļiem finansējamo tehnisko palīglīdzekļu sarakstu ar jauniem pieprasītākiem tehnisko palīglīdzekļu veidiem, piemēram, iekļaujot krāsu noteicējus un svarus ar runas sintēzi neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem. Savukārt tehniskie palīglīdzekļi, pēc kuriem nav pieprasījuma, tiktu izslēgti no šī saraksta. 

Šie un vairāki citi ierosinājumi ir iekļauti LM izstrādātajos grozījumos Ministru kabineta noteikumiem par tehniskajiem palīglīdzekļiem. Tie šodien, 26.jūnijā, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē un vēl būs jāizskata valdībā.

Minētie grozījumi atvieglos tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas kārtību, kas būtiski veicinās cilvēku ar invaliditāti iespējas integrēties sabiedrībā. Proti, tehniskie palīglīdzekļi vairāk atbildīs katra saņēmēja personiskajām vajadzībām. Līdz ar to, piemēram, cilvēki ar redzes invaliditāti, pateicoties jauniem tehnisko palīglīdzekļu veidiem, varēs aktīvāk iesaistīties darba tirgū un sabiedriskajā dzīvē. 

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas departamenta direktore, 7021632, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv

Ilze Svikliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste, 7021590, 28341987, ilze.sviklina@lm.gov.lv