darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Piemēros disciplinārsodus SIVA amatpersonām | 06.02.2013.

Labklājības ministrija (LM), pabeidzot vairāku disciplinārlietu izmeklēšanu pret Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) amatpersonām, piemēros disciplinārsodus SIVA direktorei Regīnai Simsonei un direktores vietniecei Ingrīdai Misūnai.

I.Misūnai par disciplinārlietā konstatētajiem pārkāpumiem ir piemērots disciplinārsods - mēnešalgas samazināšana par 20% uz vienu gadu, bet R.Simsonei plānots piemērot disciplinārsodu - atbrīvošana no amata.

Labklājības ministre lēmumu par disciplinārsoda piemērošanu R.Simsonei, kas saistīts ar ierēdņa atbrīvošanu no amata, ir tiesīga pieņemt tikai, pamatojoties uz Ministru kabineta (MK) lēmumu. Lai to nodrošinātu, LM jau 5.februārī ir iesniegusi visus nepieciešamos materiālus minētā jautājuma izskatīšanai un MK lēmuma pieņemšanai nākamajā valdības sēdē 12.februārī.

R.Simsones rīcībā ir konstatēti vairāki smagi pārkāpumi. Tie ir dokumentu viltošana - to sagatavošana ar atpakaļejošu datumu, lai izvairītos no atbildības par pārkāpumiem grāmatvedības kārtošanā un neefektīvā iestādes darba organizēšanā, un tiesību normām neatbilstošas grāmatvedības sistēmas izveidošana iestādē, tādējādi radot finanšu līdzekļu piesavināšanās risku vairāk, kā Ls 300 000 apmērā.

R.Simsones rīcībā papildus ir konstatēti vēl arī citi būtiski pārkāpumi saistībā ar vairāku prettiesisku telpu nomas līgumu noslēgšanu un prettiesiska sporta un izklaides pakalpojuma sniegšanu, tādējādi izšķērdējot finanšu līdzekļus gan arī saistībā ar apzināti neefektīvas iekšējās kontroles sistēmas izveidi transportlīdzekļu lietošanā, gan saistībā ar prettiesiskas darba samaksas sistēmas izveidi SIVA reģionālo atbalsta punktu vadītājiem.

I.Misūnai sods ir piemērots par pārkāpumiem, kas saistīti ar SIVA vecākā automehāniķa (R.Simsones vīra) nepamatotu nosūtīšanu komandējumā, kā arī ar vairāku prettiesisku telpu nomas līgumu sagatavošanu, tādējādi izšķērdējot finanšu līdzekļus.

Vienlaikus vēl turpinās LM iekšējā audita pārbaudes par iepirkumu organizēšanu SIVA.

Paralēli pārbaudēm SIVA šobrīd ir izvērtētas nepilnības grāmatvedības kārtošanā, t.sk. kopš 2012.gada novembra liegtas tiesības anulēt iegrāmatotās operācijas, izstrādātas instrukcijas darbam ar elektroniskajiem kases aparātiem un skaidru naudu. Tāpat izstrādāta virkne iekšējo normatīvo aktu skaidras naudas darījumu uzskaitei un atspoguļošanai SIVA grāmatvedībā, kā arī normatīvie akti iekšējās kontroles uzlabošanai. Tiek vērtēta iespēja SIVA transportam uzstādīt globālās pozicionēšanas sistēmu, lai novērstu nesaimniecisku, iespējams, prettiesisku rīcību ar aģentūras līdzekļiem.

LM informāciju par disciplinārlietās konstatētajiem pārkāpumiem ir nosūtījusi tiesībsargājošām iestādēm tālākai izmeklēšanai.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, e-pasts marika.kupce@lm.gov.lv.