Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 15.02.2013.

Otrdiena, 19.februāris
 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti:

  • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Jaunpiebalgas vidusskolā un Daugavpils Sociālo lietu pārvaldes bērnu namā - patversmē „Priedīte";
  • pārbaudīs bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas Riebiņu novada bāriņtiesā.

 Eiropas Savienības Nodarbinātības komitejas (EMCO) vadītāja vietniece, Labklājības ministrijas (LM) Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece Ilze Zvīdriņa Briselē (Beļģija) piedalīsies EMCO sanāksmē, kur tiks skatīts ES dalībvalstu progress dalībvalstu rekomendāciju par darbaspēka nodokļu sloga samazināšanu ieviešanā, Ekonomikas un monetārās savienības sociālās dimensijas jautājumi, kā arī jautājumi par ES publisko nodarbinātības dienestu ciešāku sadarbību.

Trešdiena, 20.februāris

 VBTAI speciālisti:
  • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Liepājas Mākslas skolā, Daugmales pamatskolā, VSAC „Rīga" filiālē „Pļavnieki";
  • pārbaudīs Kārsavas novada bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas;
  • rīkos konsultāciju dienu Kārsavas novada iedzīvotājiem un speciālistiem.

Ceturtdiena, 21.februāris

 LM speciālisti tiksies ar nevalstiskajām organizācijām, kas pārstāv cilvēkus ar invaliditāti, lai debatētu par pakalpojumu attīstību cilvēkiem ar invaliditāti.
Tikšanās plkst.10.00 paredzēta Invalīdu un viņu draugu apvienība „APEIRONS" telpās Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k.1.

 Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Rīgas reģionālajā filiālē notiks EURES bezmaksas seminārs „NVA pakalpojumi darba devējiem".
Seminārs no plkst.9.30 notiks Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 11, 506.telpā.

 VBTAI speciālisti rīkos metodisko dienu Smiltenes novada bāriņtiesā.

Piektdiena, 22.februāris
 NVA speciālisti:

  • Dundalkā (Īrija), Marshes iepirkšanās centrā, piedalīsies Īrijas nodarbinātības dienesta un EURES organizētajā nodarbinātības un konsultēšanas gadatirgū, lai informētu pasākuma apmeklētājus par darba tirgus situāciju, darba iespējām Latvijā, vakanču meklēšanas iespējām Eiropas Darba mobilitātes portālā un CV/Vakanču portālā, mācību un uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām Latvijā.
Gadatirgus turpināsies arī 23.februārī.
  • NVA Rēzeknes filiāles telpās rīkos EURES semināru - apaļā galda tikšanos „Zini savas tiesības". Seminārā piedalīsies arī Valsts darba inspekcijas (VDI), Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārstāvji. Seminārs plkst.10.45 sāksies Rēzeknē, 18.Novembra ielā 35;
  • plkst.15.30 piedalīsies Latvijas Hipotēku un zemes bankas organizētajās darbinieku mācībās, lai informētu par NVA pakalpojumiem, brīvajām darbavietām un aktualitātēm darba tirgū, darba tiesībām, bezdarbnieka pabalsta saņemšanas nosacījumiem.
Mācības plkst.15.30 notiks Rīgā, Doma laukumā 4.

 VBTAI speciālisti pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Rēzeknes 3. vidusskolā.

 VDI Darba aizsardzības nodaļas vadītāja Sandra Zariņa Rīgas Stradiņa universitātē notiekošajā arodārstu konferencē informēs dalībniekus par situāciju ar nelaimes gadījumiem darbavietās 2012.gadā.
Konference no plkst.15.00 līdz 17.00 notiks Rīgā, Dzirciema ielā 16.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26134505,  zane.brivmane@lm.gov.lv