Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM: jaunu klientu uzņemšana sociālās aprūpes centros daļēji apturēta | 20.02.2013.

Jaunu klientu uzņemšana atsevišķās valsts sociālās aprūpes centru filiālēs ir daļēji apturēta jau kopš pagājušā gada sākuma, informē Labklājības ministrija (LM).

LM uzsver, ka šāda rīcība bija nepieciešama, lai mazinātu klientu pārapdzīvotību valsts    sociālās aprūpes centros, kā arī nodrošinātu klientiem drošas un atbilstošas telpas. Piemēram, kopš 2012.gada februāra klientu uzņemšana ir apturēta atsevišķās VSAC Vidzeme filiālēs.

Vienlaikus LM pašlaik izvērtē faktisko situāciju un nepieciešamību arī turpmāk uz laiku apturēt jaunu klientu uzņemšanu valsts sociālās aprūpes centros. 

Lai gan Tiesībsargs mudina uz ātru rīcību, aicinot nevienu jaunu klientu neuzņemt sociālās aprūpes centros, bet tā vietā veicinot alternatīvos pakalpojumus, LM uzsver, ka minēto aprūpes pakalpojumu pieejamība cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem pašvaldībās ir atšķirīga un tie neattīstās pietiekami strauji. Turklāt, neraugoties uz piesaistītajiem Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem, pašvaldībām ir problēmas turpināt sociālo pakalpojumu sniegšanu pēc projekta noslēgšanās.

Atgādinām, ka LM turpinās darbs pie Pamatnostādņu sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020.gadam izstrādes. To ieviešana ir paredzēta trīs rīcības virzienos - deinstitucionalizācija, sabiedrībā balstīti, pēctecīgi un klienta individuālajām vajadzībām atbilstoši sociālie pakalpojumi, kā arī efektīva sociālo pakalpojumu pārvaldība.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.