darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
Tendence samazināties trūcīgo cilvēku skaitam turpinās | 22.02.2013.

Arī 2013.gada sākumā turpinās tendence samazināties trūcīgo cilvēku skaitam. 2013.gada janvārī trūcīgo skaits Latvijā, salīdzinot ar 2012.gada decembri, sarucis par vēl 934 cilvēkiem, liecina Labklājības ministrijas (LM) operatīvā informācija.

Ja 2012.gada janvārī par trūcīgiem bija atzīti 160 110 cilvēki, tad gada laikā šis rādītājs samazinājies par 51,5 tūkstošiem cilvēku, proti, 2013.gada janvārī trūcīgas personas statuss bijis spēkā 108 661 cilvēkam.

Sociālās palīdzības pabalstiem pašvaldībās 2013.gada janvārī izlietoti 3,88 miljoni latu, no kuriem 928 tūkstoši latu bija nepieciešami garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsta izmaksai, bet 1,7 milj. latu - dzīvokļu pabalstu izmaksai. Pārējiem sociālās palīdzības pabalstiem šā gada janvārī izlietoti 1,26 miljoni latu.

Lai turpinātu uzlabot Latvijas iedzīvotāju sociālo situāciju, LM 2013.gadā strādā pie sociālās drošības sistēmas attīstības atbilstoši pēckrīzes perioda vajadzībām, ka arī veicina uz iekļaujošu izaugsmi vērstu nodarbinātības politiku un atbalstu ģimenēm ar bērniem.

LM ir plānojusi veikt virkni pasākumu, kas ļaus darbspējīgajiem iedzīvotājiem atgriezties darba tirgū un samazinās nepieciešamību vērsties pēc pašvaldību atbalsta GMI līmeņa nodrošināšanai. 2013.gadā paredzēts ieviest vairākus aktīvās nodarbinātības pasākumus, piemēram, reģionālās mobilitātes programmu „Darbs Latvijā", atbalstu bezdarbniekiem ar atkarības problēmām, darbnīcas jauniešiem.

Sekmīgi īstenojot iepriekšminēto, LM prognozē, ka jau šogad pieaugs sociāli apdrošināto cilvēku skaits, palielināsies vidējā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu alga, paplašināsies atbalsts strādājošiem cilvēkiem ar bērniem, kas uzlabos iedzīvotāju materiālo situāciju.

Atgādinām, ka jau pašlaik ir stājušies spēkā vairāki pasākumi, kas uzlabo Latvijas iedzīvotāju sociālo drošību laikā, kad viņi nevar gūt ienākumus no darba. To skaitā ir dubultoti maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu izmaksu griesti, palielināts vecāku pabalsta minimālais apmērs. Tāpat sociāli apdrošinātiem cilvēkiem bezdarba periodā no 2013.gada bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods noteikts deviņu mēnešu garumā visiem saņēmējiem neatkarīgi no iepriekšējā apdrošināšanas iemaksu stāža.


Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane, LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26100727,  zane.brivmane@lm.gov.lv