darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Bezdarbniekiem un darba meklētājiem būs virkne izmaiņu | 26.02.2013.

Bezdarbniekus un darba meklētājus sagaida virkne izmaiņu - paplašināts bezdarbnieka statusa saņēmēju loks, veicināta bezdarbnieku un darba meklētāju darba meklēšanas pienākuma izpilde, nodrošināts mērķētāks un piemērotāks atbalsts bezdarba vai bezdarba riska iestāšanās gadījumā, informē Labklājības ministrija (LM).

Iepriekšminētie priekšlikumi iekļauti LM izstrādātajā likumprojektā Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā, kas otrdien, 26.februārī, apstiprināts valdībā. Tas vēl jāpieņem Saeimā.

Atbilstoši izmaiņām, ņemot vērā starptautisko normu prasības, paplašināsies to cilvēku loks, kuriem ir tiesības iegūt bezdarbnieku un darba meklētāju statusu. Tas nozīmē, ka bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu varēs iegūt arī tie cilvēki no trešajām valstīm, kuri būs saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju likumā neminētajos gadījumos un kuriem būs tiesības strādāt pie jebkura darba devēja.

Šiem cilvēkiem Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) būs iespēja saņemt konsultācijas, piedalīties neformālās izglītības pasākumos, tostarp, apgūt latviešu valodu. Vienlaikus viņiem būs ierobežota piekļuve NVA organizētajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem. Piemēram, viņi netiks iesaistīti tādos ilglaicīgos pasākumos, kā subsidētā nodarbinātība, profesionālās vai neformālās izglītības programmas apguve. Vienlaikus minētie cilvēki pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas varēs pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu.

Tāpat NVA ieviesīs jaunu aktīvās nodarbinātības pasākumu Darba meklēšanas atbalsta pasākumi, lai motivētu bezdarbniekus un darba meklētājus aktīvāk meklēt darbu un iekļauties darba tirgū. Šī pasākuma ietvaros NVA darbinieks, padziļināti izvērtējot konkrētā klienta individuālo bezdarba situāciju, sadarbībā ar bezdarbnieku noteiks turpmāk pildāmās aktivitātes ātrākai darba atrašanai. NVA noteiks ne tikai piemērotākos aktīvos nodarbinātības pasākumus, bet arī bezdarbniekam konkrēti pildāmos pienākumus darba meklēšanā, piemēram, regulāru atskaišu gatavošanu par darba meklēšanas procesu, priekšlikumu sniegšanu bezdarba problēmas risināšanai, utml. Tāpat konsultāciju ietvaros noteiks, kāds ir konkrētajam bezdarbniekam piemērotākais darbs, kādas iespējas ir to atrast un kādas darba meklēšanas metodes jāizmanto, lai to izdarītu.

LM uzsver, ka iepriekšminēto pasākumu detalizētāks saturs un bezdarbniekam un darba meklētājam veicamie pienākumi būs noteikti Ministru kabineta noteikumos. Tos plānots izstrādāt līdz 2013.gada jūlijam, kad varētu stāties spēkā Grozījumi bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā.

Vienlaikus ieviesīs bezdarbnieku profilēšanu. Tās ietvaros bezdarbniekus dalīs noteiktās funkcionālās grupās, piemēram, jauniešos, ilgstošajos bezdarbniekos, utml. un noteiks viņiem pašus piemērotākos aktīvās nodarbinātības pasākumus, sarindojot tos prioritārā secībā.

Turpmāk piemērota darba kritērijus un to noteikšanas kārtību noteiks Ministru kabinets, nevis atsevišķa definīcija Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. Tādējādi būs ieviests elastīgāks tiesiskais regulējums (iespēja ātrāk veikt izmaiņas, ja tādas ir nepieciešamas) un noteikti tādi piemērota darba kritēriji, kurus praksē ir iespējams piemērot, ņemot vērā cilvēka individuālo situāciju. Iepriekšminētais motivēs bezdarbniekus pieņemt piemērota darba piedāvājumu un otra atteikuma gadījumā ļaus vērtēt cilvēka motivāciju risināt savu bezdarba situāciju ar NVA palīdzību.

Atgādinām, ja bezdarbnieks divas reizes atsakās no piemērota darba, viņam var noņemt bezdarbnieka statusu.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.