darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM informēs deputātus par paveikto valsts sociālās aprūpes centru darbības pilnveidei | 13.03.2013.

Labklājības ministrijas (LM) speciālisti trešdien, 13.martā, iepazīstinās Saeimas Sociālās un darba lietu komisijas deputātus ar paveiktajiem un plānotajiem darbiem valsts sociālās aprūpes centros (VSAC) pilngadīgiem cilvēkiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

Pašreiz LM ir izanalizējusi VSAC klientu vietu skaitu un telpu noslogojumu, kā arī izvērtējusi VSAC ēku infrastruktūru, ēku un telpu tehnisko stāvokli. Vienlaikus ir noteikts katras VSAC filiāles uzturēšanas izdevumu kopapjoms, kā arī katra objekta sakārtošanai un ilgtspējīgas ekspluatācijas nodrošināšanai nepieciešamie ieguldījumi. Minētā rīcība nepieciešama, lai noteiktu tālāku VSAC attīstības stratēģiju un plānotu neatliekamus pasākumus klientu vietu skaita pakāpeniskai samazināšanai.

Savukārt, lai izvērtētu klientu vajadzības un pakalpojumu atbilstību katrai klientu grupai, izstrādāti priekšlikumi VSAC klientu grupēšanai un katra klienta vajadzībām atbilstoša pakalpojuma apjoma noteikšanai, nosakot gan minimālo darbinieku skaitu, gan citus resursus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu kvalitatīvu un katras klientu grupas vajadzībām atbilstošu pakalpojumu. Ir uzsākta izmēģinājumprojekta Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai īstenošana, un paredzēts, ka līdz augustam izmēģinājumprojektu īstenos piecās VSAC filiālēs - VSAC „Rīga" filiālē „Rīga", „Baldone", „Ezerkrasti", „Jugla" un VSAC „Zemgale" filiālē „Jelgava".

Tāpat ir uzsāktas sarunas ar Veselības ministriju par iespējām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās nepieciešamības gadījumā izveidot to iekšienē struktūrvienības veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai.

Papildu paveiktajām aktivitātēm LM turpina darbu pie jaunas sociālo pakalpojumu politikas izstrādes jeb Pamatnostādnēm sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020.gadam. To ieviešana ir paredzēta trīs rīcības virzienos - deinstitucionalizācija, sabiedrībā balstīti, pēctecīgi un klienta individuālajām vajadzībām atbilstoši sociālie pakalpojumi, kā arī efektīva sociālo pakalpojumu pārvaldība.

Izbraukuma sēde plkst. 10.00 notiks Tiesībsarga birojā, Rīgā, Baznīcas ielā 25.

Pēc statistikas datiem 18.01.2013. rindā uz VSAC gaidīja 357 cilvēki. No tiem 36,4% jau saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pašvaldību vai privātpersonu dibinātās institūcijās. 21,4 % pašlaik ārstējas psihoneiroloģiska tipa ārstniecības iestādēs un tikai 3,9% saņem alternatīvās aprūpes pakalpojumu pašvaldībās. 

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.